x

Dünyayı Kuşatan Yüreğin Anısına

Akif EMRE

Dağa çarpan hakikat gönüllüsü

      “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz...” Bu kutlu sözün somut, yaşayan, herkesin ittifakla kabul ettiği bir tecellisiyidi.. Yaşadığı gibi göçtü . Hep yolda oldu ve o yol üzre menzile ulaştı. Aksini iddia edecek bir beşer yoktur.
      “Bir dağ bir dağa çarptı” ve Hak'ka kanatlandı bundan altı yıl önce bugün.
      Aslında o sadece bir dağ değil, gönül dağının zirvelerindeydi ve oradan bir kartal gibi kanatlandı.
      Ne garip tecelli onunla son görüşmem de yine bir dağ yamaçlarında olmuştu. Vefatından kısa bir süre önce Viyana Alplerinde bir dağ kampında... Birlikte olduğumuz bir kaç gün içinde fırsat buldukca dağda, ormanlık kesimde zirvelere doğru yürümüş uzun uzun konuşmuştuk. Sanki olacaklardan haberli gibi dağa karş durup o mahzun gülümseyişi ile bir fotografını çekmişti. Hayatının tümünü kuşatan, kişiliğini özetleyen o mahzun mütebessim çehre kaldı bende en son. Alplerden Hindukuşlara kanatlanmış, ordan daha yükseklere, maveraya yol almak kaderinde varmış.

      Ölenlerin ardından güzelleme yapmakla bir örnekliği hayata, geleceğe taşımak farklı şeyler. Bize masallar değil yaşayan örnekler lazım; geleceğe taşıyalım ki yaşayan dava adamları çoğalsın.
Bunun için Malcolm X anılmalı, Aliya'nın bilgelilk ve mücadelesine İmam Harun'un ırkçı rejiminin işkencelerine karşı direnişi ilave edilerek hatırlanmalı...

      Yükselen her değeri popüler kültür ikonu yapmaya yatkın içi boş övgüler yerine hayatını anlamlandıran mücadelesi yüceltilmeli, çoğaltılmalı. Kim daha çok övücü cümleler kuruyorsa onun bir adım öne çıktığı haz zamanında anlamın yakıcı hakikatiyle buluşmalı.

      Anlık çoşkuların parıltısıyla yapılan iyilik yahut beşer olmanın yanılgısıyla düşülen hata bir insanı değerlendirmeye yetmemeli. Hayatın nasıl bir istikamet üzre olduğu önemli...Bu anlamda “bizim çocuklar”ın agabeyini yeterince tanıdım. Kadim bir dostluktu.

      Onun hayat çizgisini anlamlı kılan değerlerin, bugün gerçekten bir erdem sayılıp sayılmayacağı sorgulanır hale geldi. Bu kadar kısa sürede oluşan değişim daha doğrusu değerler erozyonuna karşı sürekli hatırlayışla direnebiliriz.

      Bugün için ne ifade ediyor Bahaddin'in hayat çizgisi, ahlaki tutumu, müccadele anlayışı, bir Müslüman olarak yeryüzünde işgal ettiği yerin bilincinde oluşunun tezahürleri...
Bu dünyada bir öncü kişilik olarak her dem taze ve diri akmanın, müslümanca duruşun tezahürleri üzerinde yeinden düşünmekte yarar var: basit, sade bir hyat, tavazu ile sürekli kendini yenileyerek aşkın bir adanmışlıkla hizmet etmek.

      Yaşadığımız döneme dair altı çizilmesi gereken örnekliği; kendi doğrularından taviz vermeden farklılıkları kuşatabilmesi...Çoğulculuk çağrıştıran bu ifade aslında tam anlamıyla tevhid ilkesinin hayata yansıması olarak farklı Müslümanlarla kurduğu ilişkiyi betimler.

      Açalım. Herkesin doğrularını olumlayan, onaylayan bir tür tavırsızlığa dönüşen herkesle iyi geçinen tutumla; kendi tercihlerini tutarlılıkla savunup hayata geçirirken temel çziginin dahilindeki farklılıklarla iletişime geçebilme geniş gönülllük hali sözkonusuydu. Yetiştiği dini-kültürel çevre, okudukları, donanımı ile yaşamaya çalıştığı bir İslam ve Müslümanlık adına bir dava sahibi idi. Bunu her şeyin üstünde tuttu. Bu tavrını her zaman önemsemişimdir. Kendi tercihlerini, çizgisini ısrarla sürdürürken düşünsel anlamda, fıkhi anlamda, siyasi tutum bakımından farklı tercihleri olanlarla kardeşlik hukukunu her zaman muhafaza etti. Bugün en küçük eleştirel tavra tahammül edemeyenlerin, insanların onayları oranında değerli tutuldukları bir ortamda onun ilkeli biçimde sürdürdüğü bu belirgin tavrından alınacak çok dersler olmalı.
İster Türkiye içindeki gruplaşmalar ve düşünce farklılıkları, isterse içinde doğrudan yer aldığı çeşitli İslami hareketlerin yol, yöntem farklılıkalrına aldırmadan teması sürdürdü. Hep ilkesel ortak noktada buluşmayı denedi.

      Bu anlamda hayatına anlam veren eylemliliği çiçekten çiçege konan bal arısı gibiydi. Diğer tarafta gördüğü her güzel renkli çiçeği sulayan, yeşerten bir bahçıvan. Samimiyete su taşıyan mücadeleci bir saka...
Bu iki farklı tavrı birleştiren kişiliği bir yanda, hizmet dağıtırken diğer tarafta herkesten beslenen ve sürekli yenilenen bir hakikat gönüllüsüı... Onun geniş gönlünü özetleyebilecek tavır bu olsa gerek, yılmadan, bıkmadan koşan bir hakikat gönüllüsü...

      Kader onu Hindukuş dağlarının zirvesinde hakikatin hizmetindeyken avladı.

      “Hakikat gönüllüsü”nü avlayan mutlak hakikate son kez teslm oldu.

      Keşke hakikat gönüllüsü olabilmeyi bir hayat tarzı haline getirebilsek.

Akif EMRE

17 May 2016 - https://www.yenisafak.com/yazarlar/akifemre/daga-carpan-hakikat-gonullusu-2029079

Kemal Ramazan Haykıran

Bahattin Ağabey

Hamza TÜRKMEN

Bahattin Yıldız’ın Türkiye Tevhidî Uyanış Sürecine İlgisi ve İslami Direniş Çizgisine Katkısı!

Musa KIRCA

Rahmetli Bahattin Ağabeyin İzinde

Abdullah ÖZDEMİRCAN

Durmayan adam Bahattin Yıldız

Abdülkadir SEVEN

Güle güle! Direniş öğretmenim

Adnan BALCI

Bir ağabey uğurladık, bir Yıldız kaydı içimizden

Ahmet VAROL

Bir Yıldızımız ve bir bülbülümüz uçtu

Ahmet TÜRKBEN

Direncimizi yitirdik, farkında mıyız?

Akif EMRE

Okyanuslardan Hindikuş Dağları'na

Akif EMRE

Dağa çarpan hakikat gönüllüsü

Ali ÇELİK

Haza şehid

Ali Haydar HAKSAL

Hakiki bir Mücahit Abdülhamit

Ammar Cengiz ŞENOL

Hüzündür en çok yakışan bize

Arif ALTUNBAŞ

Bir yıldız daha kaydı aramızdan

Arif ALTUNBAŞ

Bahaddin Yıldız çağrısı

Bekir DİLEKÇİ

Bahattin Ağabey gideli on yıl oldu

Bilal KARA

Bahattin amcama mektup

Cavit OKUR

Bahaddin Yıldız - Abdülhamid Muhaciri - Ferhad Dağcı

Cavit OKUR

Sözünde duran bir yiğit daha Rabb'ine kavuştu

Cemal BALIBEY

Bir yıldız gibi kayarak ayrıldı aramızdan

Cemal BALIBEY

Ümmetin yüreği

Emin BATUR

Güle güle Bahattin abi

Ekrem KIZILTAŞ

Bahattin, Faruk, Cevdet ve diğerleri

Erdal KURGAN

Bilal'lerden Fuat'lara!

Erdal KURGAN

Karanlığa bir yıldız daha çaktık

Erol BATTAL

Bahattin Yıldız

Faruk EŞLİK

Yıldızımız, ağabeyimiz

Faruk EŞLİK

Bahattin Yıldız'da yedi güzel adamı okumak

Fahrettin GÜN

Öteye gideceğini çok önce haber veren “Yıldız”

Fahri GÜVEN

Bahattin Yıldız 'Cihad günlüğü' son noktayı koyu

Fatih PALA

Şehid

Fatma BARBAROSOĞLU

Orası devlet

Fatma ÜNAL

Savaşan Afganistan'da şehit düşen adam

Ferman KARAÇAM

Işığa koşan kelebek ; Bahattin Yıldız

Hamit KUNT

Sana bu ölüm çok yakıştı Bahattin ağabey

Hakan ALBAYRAK

Ses ver Bahattin ağabey

Hikmet GÖK

Sevdasına kavuşan adam

Hüseyin ALAN

İzmir'in yiğidi

Hüseyin ALAN

Bir ‘Yıldız’ daha kaydı aramızdan

İbrahim KARAGÜL

Bahattin Yıldız

İbrahim KARAGÜL

Bir yiğit adamı kaybettik

İbrahim TIĞLI

Bahattin Abi’nin İzmir’i ve 'Bizim çocuklar'

İhsan Süreyya SIRMA

Bir damadın ardından

İsmail YAŞA

Bahattin Yıldız'ın ardından

Lütfi AYHAN

Bahattin Yıldız aradığını buldu

M. Nihat MALKOÇ

Bahattin Yıldız'a mersiye

M.Nihat MALKOÇ

Gülün vedası yahut Bahattin Yıldız'ın şehadeti

Mehmet GÖKTAŞ

Şehadetin kutlu olsun Eritre'li

Mehmet ŞAHİN

Türkiye müslümanları yiğit bir akıncısını daha Rabbine şehit olarak gönderdi

Mine ALPAY

Bahattin Ağabey, bir yıldız gibi Afganistan'a kaydı

Mucahid YILDIZ

Bastığı yerleri yeşerten Adem

Musa KIRCA

Bahaddin YILDIZ ağabeyin aziz hatırasına

Musa KIRCA

Bir gaza erine yaraşır şekilde bu dünyadan ayrıldı

Mustafa AĞIRMAN

Palandöken Dağlarından Kunduz Dağlarına, oradan da Cennete uçan kartal

Mustafa ÖZEL

Yalnız kurt

Mustafa YÜREKLİ

33 kişiden biri Yıldız'dı, o kalemin kalbiydi!

Nihat BENGİSU

Bir yıldızımız da Salang Geçidi'nde söndü

Orhan DEMİRAL

Özlüyoruz Abi!

Ömer GENCALİOĞLU

Selamünaleyküm Bahattin abi

Ömer LEKESİZ

Adı Bahatin olan o ışık

Ömer LEKESİZ

Siz Bahattin Yıldız'ın ellerini görmüş müydünüz?

Özcan ÜNLÜ

Söz biter bazen... Kelimeler düğüm düğüm dizilir insanın boğazına

Salih TUNA
Makale

Salih TUNA

Annemden sonra hiç bu kadar ölmedim!

Selahaddin ÇAKIRGİL

Afganistan savaşımızın en aşinâ simâlarından Bahaddin Yıldız'ın ardından

Serdar DEMİRAL

Yaşadıkları gibi giden iki güzel insan

Serkan YORGANCILAR

Yıldızlarda kayar durmaz yerinde

Sezgin KIZILKOCA

Firakında keder içindeyiz

Şakir TARIM

Çorba, Bahattin Yıldız, tesettür

Şeref AKBABA

Dağlara

Uğur ARSLAN

Bahattin Abi’nin vedasının gençlere yüklediği sorumluluk

Ümit BOYACIOĞLU

Koskoca bir ‘kardeş’ dünya

Vural KAYA

Bahattin Yıldız'ın ardından

Yakup ASLAN

Bahattin Yıldız'ın ardından

Yalçın İÇYER

Sevgili Bahattin ve Faruk'a

Yavuz GENCER

Yıldızlar ölmez

Yusuf Ensar ÇALIŞKAN

Hoda hafız biraderani Mucahidan!

Yusuf KAPLAN

Bir Yıldız kaydı, yenileri doğsun diye

Ziyaretçi Defteri
Yükleniyor
Yükleniyor...