x

Dünyayı Kuşatan Yüreğin Anısına

Pakistan’da Oynanan Oyun

Bu yazıyı tasarlarken Pakistan’ın başında dolaşan sosyal ve siyasal desiseleri düşününce PAK-İSTAN hayalini kuran, bu uğurda yola çıkanları düşündüm ve önce oturup hüzünlendim.

İngilizler 1800’lerde Hint alt kıtasını fiilen işgal ettiler. Hindistan artık kraliçenin topraklarıydı. 19. yy. Hint Müslümanlarının yorulmadan, geri çekilmeden Afgan sınırından Bengal körfezine kadar İngilizlere karşı Cihad ilan edip savaştıkları topraklardı. Âlimler öndeydi, cemaatlerini kuruyor, talebelerini okutuyor ve İngilizlere, onların Hindu hizmetçilerine karşı savaşıyorlardı. Ahmet Berelvi(1786–1831) Bengal’de Mir Nithar Ali (1782–1831), 1857’de de bütün Hindistan’da İngilizlere karşı genel Müslüman ayaklanması ve daha pek çok örnek…

Müslümanlar sosyal ve siyasal ıslahı da dillendirmeye, tartısmaya başlamışlardı. Bu bütün İslam coğrafyası için erken çıkışıydı.19.yy Cemaat ve medreselerine yeni isimler katılıyordu: Muhammed İkbal, Ebul Kelam Azad,Ebul Ala El-Mevdudi…

20.yy Başlarında Hindistan Müslümanlarının İngilizlere başkaldırılarına Gandhi’nın direniş felsefesiyle Hındular da eklendi.

Müslümanlar Hindu milliyetçisi Kongre Hareketi’nden ayrılarak Müslüman İttifakı’nı 1906 yılında kurmuşlardı. Muhammed İkbal 1930 yılında Müslüman İttifakı’nın toplantısında yaptığı konuşmasında ayrı bir İslam Devletini dillendirmiş ve Liderlerin bu fikri benimsemesini sağlamıştı.

İngiliz kültür ve eğitimiyle yetişmiş ve köken itibariyle Şii olan Muhammed Ali Cinnah 1934 yılında Müslüman İttifakın Liderliğine geldi. 1940 yılında “İttifak” Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgelerde bağımsız bir Müslüman devlet kurmayı ana hedefleri olarak ilan etti. Devletin adı da İngiltere’de okuyan Hindistanlı Müslüman öğrencilerce önerilmişti: Pencap, Afganistan, Keşmir, Sind, Belucistan ve Bengal adlarından oluşan Pakistan: Temizler Beldesi…

İngilizler İkinci Dünya Savaşında yediği son darbeyle sömürgelerinden çekilmeye başladığında en büyük bunalım Hindistan’da yaşanmaya başlamıştı. 1947 yılında Pakistan Hindistan’dan ayrılınca, Hindistan’daki Müslümanlar Pakistan’a, Pakistan’daki Hindu ve diğerleri Hindistan a göçe başladılar. Bu tarihin en büyük göç hadisesiydi. Müslüman göçmenler Hindu ve Sihlerin saldırı ve yağmacılığı altında tarihin görmediği bir göç katliamına uğradılar. Hindistan’daki bütün Müslümanlar bu göçü gerçekleştiremedi. Çünkü yola çıkamayacak kadar fakirlerdi. İslam’ın ilk geldiği günden İngilizlerin işgaline kadar Hindistan çoğunluğunu yöneten Müslümanlar 1947 bölünmesinden sonra alt kıtada azınlığa düşmüşlerdi.

İttifak liderleri Hindistan’dan önce düşünce sonra toprak olarak koparak Müslümanların yaşadığı bir devlet kurmuşlardı. Fakat “İslami Devleti” kuramamışlardı. Cinnah’ın ve de Liyakat Ali’nin İslami Eğitimleri bunun için yetersizdi.

Mevdudi’nin “İslam Anayasasının Kaynakları”, “İslam’da Hükümet”,”Hilafet ve Saltanat” gibi çalışmaları sadece bir fikri eser değil. Pakistan için hayata geçirilecek projeler olduğunu, bunun için hazırladığını fakat Cinnah’ın Mevdudi’ yi tehdit ettiğini bilmemizde fayda var. Cinnah Kaid-i Azam’dı artık. Ortaya koyduğu devletten sonra bir şey olmasa da tek yapılan içi doldurulamayan bir ayrılıktı. 1948 de ölen Cinnah’ın resimlerinin altında da “Pederi Millet” yazıyordu artık. Bir umuttu Pakistan: Hindulardan ayrılırken, insanlar öz yurtlarından göçerken… Cinnah’ın dışında hiçbir Pakistan lideri rahat yatağında, ya da yaşlılığından ölmeyecekti. Her iktidara gelen isterse darbe yapan generaller olsun. İslami hâkim kılacağım diyerek geliyordu. 1947 Pakistan Ruhu bunu bekliyordu. Muhacirlerin hayali buydu. Fakat her gelen ayrı bir diktatör yaydı.

Pakistan: Dört büyük kavimden oluşan dört eyalet üzerine kurulu bir ülke, Belucistan, merkezi şehri Kuetta, Serhad. Peştuların Bölgesi merkezi şehri Peşaver, Pencap, merkezi şehri Lahor. Sind, merkezi şehri Karaçi.

Bu dört eyaletin yerel parlamentosu ve bakanları var. Eyalet okullarında eğitim İngilizce, Urduca ve yerel dil olmak üzere üç dilde yapılıyor. Her eyaletin merkezi şehri ülkenin dışa açılan kapıları. Kuetta, İran ve Afganistan’a oradan Orta Asya ya açılan kapı. Peşaver, Tarihi Hayber Geçidi üzerinden Afganistan, Orta Asya, Küçük Asya ve Ortadoğu’ya uzanan kapı. Lahor, Hindistan a açılan kapı. Karaçi, bütün Orta Asya ve Afganistan’ın liman şehri. Pakistan’ın bu kavimlere dayalı eyalet mozaiğini bir araya getiren gücü İslam. İslam sız Pakistan paramparça demektir.

Pakistan şu anda 60yıllık devlet ömrünün en belirsiz günlerini yaşıyor. ABD’nin İslam Fobi saldırganlığının en büyük tazyiki şu günlerde Pakistan’da hissediliyor.

ABD içinde kolay çözülebilecek bir problem değil. İslam bombası korkusuyla aşağıyı garantiye alsa, yukarıda İslam Fobi Merkezi var. Yani ABD ve İsrail bombayla fobi arasına sıkışmış durumda.

Perviz Müşerrefin miadı dolmuş durumda. Aslında General Perviz, ABD’nin isteğinden fazlasını yaptı.1979’dan beri yükselen ümmül-Cihad ruhunu zorla katletti. Bölge ülkelerindeki zalimlere karşı Cihad eden bütün oluşumlara karşı ABD’yle işbirliği yaparak fiili baskı, tutuklama, yolları ve iletişimleri kesme gibi bütün desteği verdi. Fakat Pakistan’daki Müslümanların gücünü kıramadı. Öyle ki İslamabad yönetimi Müslüman partilerin oluşturacağı bir ittifakın eline geçebilir. Pakistan’daki general karşıtı rahatsızlıklar yeni bir darbeyi kaldıramayacak kadar zinde. Generallere karşı topyekûn bir halk ayaklanması başlarsa bu hareket kısa bir sürede 1979 İran inkılâbına dönüşerek Pakistan’da Mevlevilerin eliyle yeni bir devlet kurulabilir. Ve bugün Pakistanlı Müslümanlar 1947’ye göre daha eğitimli ve daha donanımlı. Böyle bir ihtimal Orta Asya dahil bütün coğrafyayı etkisi altına alabileceği gibi İslam bombasının da, Müslümanların eline geçmesi demektir ki; Bu bütün coğrafyada eski bir sloganı yeniden canlandıracaktır. <<İran-Pakistan, sıra sende Müslüman>>

Binazir Butto ve Pakistan seçimleri:

Müslümanların ülke hâkimiyetine doğru yürüyüşlerini engellemek için ABD’nin Pakistan’daki tek umudu Binazir Butto.

Binezır’ın Babası Zülfikar Ali Butto’dan gelen bir karizması var. Yapılan yolsuzluklardan dolayı iktidarı kaybetmiş olsa da Binezır’ın (P.P.P) kazandırdığı rüzgârla geldiği iktidar deneyimi var. Kocasının zengin olmasının Hind alt kıtasında baskın Sahip’lik karizması var. Ve Nevaz’ın kaybettiği alan Binezır’ın bölgede kadın lider olması, Hind kültüründe kadınların hem de hakim, iktidar sahibi kadınların tanrısal saygınlıklarının da olması gibi avantajı var. Bütün bunların üstüne Binezır’ın Dubai’den ilk gelişi, Karaçi deki ses getiren karşılanması ve patlatılan bomba gibi bir reklamı var. Lahor’dan İslamabad’a uzun yürüyüş başlatacağım demesi, Binezır iktidara o kadar hazırlanmış ki uzun dediği yürüyüşü Karaçi’den başlatmaya dahi tahammülü yok, açıkçası 1500 km gideceğine 300 km’de bu işi bitirmek istiyor. Mao’nun ya da Taliban’ın uzun yürüyüşleri iktidarla bitmişti. Binezır’ın seçkisi ev hapsiyle sonuçlanmış olsa da seçime dönük ciddi yatırımlar bunlar. Kadın oluşundan dolayı özellikle Pencabi ve Sindi kadınların oylarının tamamına yakınını alacağından da kuşku olmayacak. Siz ABD’nin Müşerrefe yaptığı uyarılara kulak asmayın, işi biten kuklasına sözde uyarıda bulunmuyor, hem kendisinin hem de allayıp pulladığı eski gözdesinin yeni sahneye çıkış hazırlıklarını yapıyor. Pakistan’daki hukukçu yürüyüşlerinde bu oyunun bir parçası. Yıllardır baskı altında tutulan kırpılmak istenen İslami eğitim kurumları ve Müslüman gruplar Pakistan halkının hep göz bebeği ve kuklalarına rağmen ABD’nin korkulu rüyası. Bütün son tangolar Müslümanların önünü kesmek için Müşerref’in zulmünü görmek için sadece Lâl mescitte katledilen ve sayısı belli olmayan kızlı erkekli öğrenci örneği yeter. Ve İslam dünyası dahil bütün dünya olaya sessiz kaldı, hatta zalime destek verdi. Binezir seçimi kazanırsa Müşerref yıllardır yurt dışına kaçırdığı fakir Pakistan halkının parasını yemek için büyük ihtimalle Türkiye’ye gelecektir. Türkiye orta Asya kaçkınları için rahatça yaşadıkları, korundukları bir ülke. Fazla hemşerileri olmadığı için suikasta uğrama ihtimalleri de çok zayıf. Çarşı grubuyla beraber arada bir maçta da görebiliriz Perviz Sahip’i.

ABD tarafından iktidar yolu açılan Binezir Hanım Müşerrefin başlattığı İslami baskı projesini sürdürecektir. Hatta burada en büyük örneği de Türkiye tecrübesi olacaktır. Medreselerin ve İslami kolejlerin üzerine gidecektir. Bu da Pakistan’daki ayrılığı ve gerilimi daha çok artıracaktır. İslamcılarla-İngiliz ve ABD kuklası yöneticilerle aradaki çekişme derinleşip Pakistan mozaiğini parçalayacak bir sonuca gidebilir. Açıkçası Belucistan’la Serhad bölgesi kopacaktır. Bu iki bölgede ulemanın öncülüğünde İslami bir devlet kurulur ki buda ABD’nin ve Batının İslam fobisini iyice artırır. Çünkü bu son ihtimal Afganistan’ında bölünerek Pakistan’dan ayrılan Peştu-Beluc birlikteliğine katılması demektir. Böylece bölgede toprak olarak ta küçümsenmeyecek, İslami potansiyeli güçlü bir devlet olacaktır. Pakistan’ın nükleer gücünden daha tehlikeli bir devlet demektir. Afganistan’da 1990’dan beri oynanan bütün oyunlar boşa gidebileceği gibi, Müslümanlar için yeni bir başlangıç olabilecek bir güç demektir bu. Birmanya sınırından orta Asya’ya Çin’den İran Belucistan’ına kadar bütün bölgeyi etkisine alacak bu güçtür ABD’yi bugün Pakistan’da korkutan. Pakistan, Afganistan. Keşmir arasında kalan Swat bölgesi ,Veziristan ve Belucistan’ın bazı bölgelerinin mücahitlerin eline geçtiği haberlerine sadece Türkiyeli Müslümanlar habersiz ve gündemsiz.

Pakistan’ın bundan sonraki iki ayı çok önemli ve uzun günler olacak. Pakistan’a sahip çıkmalıyız. ABD’nin karanlık oyunlarının bozulması için hiç değilse dua etmeliyiz. Çünkü ölen bizim çocuklarımız, çünkü dağılan bizim yuvalarımız, çünkü yıkılan bizim Abad’larımız. Parçalanan bizim uhuvvetimiz.

Müseferet

Tahran’ın Güney Otobüs terminaline gideceğim.

Muhtaç Ağlatır

Aradan otuz sene geçmişti; onu unutmamıştım. Kaybolup gitmişti.

Allah taraftarı kurtarıcılar olmadıkça, fesatçılar

Gürcistan: 69 bin 700 km kare yüzölçümüne ve 5 milyon nüfusa sahip olan bu küçük ülkenin,...

İslam'da şiddet

Evet, İran devrimiyle hızlanan bir süreç var.

Şehadet en karlı alış veriş arkadaşlar; canı verip

Sonradan kendisi de bir alçağın en az on kurşununa hedef olan Hayati ÜSTÜN, İstanbul'dan telefon ediyor.

Cihad ve Şehadet (Selami Yurdan)

İhtiyar delikanlı: Yaşlanan bedenine karşın, yaşlanmayan gözlerinden yiğitlik kıvılcımları saçan Ferman ağabey

Yorulmuş adamlarla yola çıkmak

Hep zaafiyet içinde yüzmeyi nasip ediyor.

Her dağ kekik kokmaz

Gecikiyor dostların kalbine.....

Üsküp'ün gülleri susuz kalmasın.. -3-

Akşam namazından sonra beş araçla programın yapılacağı Kumanova'nın banliyösündeki Likova'ya doğru yola çıktık.

Üsküp'ün gülleri susuz kalmasın.. -2-

Makedon hükümeti, batıdaki dağın ucuna 70 metre yüksekliğinde bir haç dikmiş.

Üsküp'ün gülleri susuz kalmasın.. -1-

Makedonyalı Müslümanlar 2005 yılını bitirirken Osmanlı ulemasının son temsilcisi İdris İdrisi Hoca Efendiyi kaybetti.

Akşamki konuşma gençlerin çok hoşuna gitmiş..

Reyyan'la beraber otobüsle Recklinghausen'e gittik. Oradan 11'de ICE'ye bindik.

Bu kadar kendiliğinden gözyaşım ilk defa akıyordu

Akşam Ahmet gelip aldı. Sonra eşi, oğlu Musab ve kızı Halenur'u da alıp Bochum'a gittik.

Son başladığım öykü aklıma gelince duygulandım

Akşam Ahmet gelip aldı, ailece ona başsağlığına gittik. Yan komşu Karslı inşaatçı da geldi. Sivas iki yıllık mezunuymuş.

Berlin'de akşam iyi kar yağmıştı, şimdiyse başlayan yağmur karı eritiyordu

Saat 12'de Musab geldi. Emine hanım Bilefeld'e gidecekmiş. 'Almaya gelmesinler, seni giderken biz bırakalım.' dedim.

Priştina'nın en genç imamı ve gençlerle ilgilenen

Faik'in börekçi dükkanı varmış, oraya gidiyoruz. Hüsameddin'e telefon ettik. Bir saat önce eve gelmiş.

Alman misyonerler bölgede çalışmak için 20...

Priştina, 200 bin nufuslu bir şehir. Onüç cami var. İmam-Hatib okulu, İlahiyat Fakültesi dört senedir eğitim hizmeti veriyor.

Zerre kadar hayrın da, zerre kadar şerrin de karşı

Gayrimüslimlerin anlattığına karşılık üzerine gitmeliyiz. Teknolojinin ve iletişimin hızlandığı bu zamanda bu fırsatları iyi değerlendirip

Balkanlardaki ve Türkiye'deki Müslümanların ilişkileri

İçerdeki bilgisayarlar okulun, orada yer olmadığı için burada duruyor.

İttifaklar arasındaki fark

Cahiliye dönemi ittifakları, zalim de olsa, mazlum da olsa, saldırgan da olsa, saldırıya uğrayan da olsa

Taklit ve farklılığı öne çıkaran ırkçılık

Taklit, 'öteki'ni kalıp yargılarla anlamanın bir biçimidir. Taklit, sömürgeci iktidarın ve bilginin anlaşılması en zor

Berlin duvarı yıkıldı, bu ülkede başka duvarlar örülüyordu

Bizler bugün bu salonda bir kader buluşmasında biraradayız.

Kudüs'e sahip çıkmak..

İsrail'in ve dünya siyonizminin desteği ortadayken İslam dünyasının ilgisi sadece toplantılar, tel'inler bazında kalmamalı.

Beytül Mukaddes: Mukaddes ev, Kudüs..

Siyonistlerin göz yumulan bir biçimde bazan Lübnan'a, bazan Gazze'ye saldırısının şaşırtmaca bir amacı vardır...

Bir türküye ne dertler, ne hasretler yüklenir..

Berlin'e doğru hızla giden taksinin camına başımı dayamış, engin yeşillikleri seyrederken kendime sorduğum bir soru

Korku üzerine kurulu bir gelenek

Heredot'tan Pliny'e, Aziz Augustine'den Kolomb'a, açıkçası bütün Avrupa'dan bugünkü ABD'ye kadar...

ABD emperyalizmine karşı mücadele artarak devam...

Bugün burada kitaplardan derlenen bilgiler aktarılmayacak.

Bir zeka özürlüler var içimizde, bir de alçaklar...

Bir dizgici anısı dinlemiştim. Daha çok okumak için bir yayınevine giriyor, okuyor, okuyor.

Keşmir deprem yardımı

Arazideki ekiplerin hepsini topladık. Gori köyünden dağlara doğru giden yol üzerine, dükkanların alt tarafına üç çadır kuruldu.

Hakiki müminin yeri..

Hareket: Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim. Vücutu oynatma, kıpırdatma veya kımıldatma.

Alçakça propagandalar..

Dünyada başka yerlere yerleştirilen milyonlarca mülteci varken Filistinlilerin bunu anlamayıp...

Ey çağlar boyunca dost ve bir kaldıklarımız!

19 Mayıs 1901'de Siyonizmin birleştirici babası Theodor Herzl, Sultan Abdulhamid Han'ın huzurundadır.

Yolculuk -III-

Otelin lobisi aynı zamanda lokanta ve çayhaneydi. Pakistanlı önce tek kişilik odasını tuttu.

Yolculuk -II-

Yemek yer misin, Muhammed? - Hayır, ağabey. Zahedan'a ne zaman varırız?....

Yolculuk -I-

Tahran'ın Güney Otobüs Terminaline gideceğim. Meydan-ı İmam Humeyni'yi batı yönünden Tophane tarafına koşar adım geçtim.

Otuzuncu yılında İran İnkılabını değerlendirmek

İran devrim kitabını iyi okursak, iki şey dağ gibi dikilir karşımıza:

İRAN – Güneybatı Asya Ülkesi

Yirminci yüzyıl itibariyle petrol ve doğalgaz zengini bir ülke...

Hatemi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi

Peygamberler hata yapınca uyarılmışlardı. İnsanlar ise emredildikleri ve nehyedildiklerini bilirlerse...

Afganistan'a gidince köyüme gitmiş gibi rahatlıyo

Kararını vermişti, gidecekti. Önce İsmail'in evine gidip taziye ziyareti yapacaktı. Yapabilecek miydi?

Afiganistan

Afganistan halkının İslam'a bağlılığı ve İslami endişeleri tartışma kabul etmez bir gerçek.

İslam bütün bir yaşam tarzıdır

İslam yaşadığımız zamanda dünyanın en faal gücüdür. Yirminci yy.ın zarları Müslümanlar üzerine atıldı.

Cihad İslam'ın hiç solmayan bir gülü, bir gücü...

Biz bu akşam burada hayatlarını, insanlık tarihi boyunca bir kere yaşanan insan hayatını Allah...

İHH, Afganistan-Celalabad-Gazne

İHH, Afganistan'da yıllardır faaliyetini sürdürüyor. Bu seneki Kurbanda bir ekip daha ilave edildi

Cihad ve Şehadet İslam'ın hiç solmayan iki çiçeği

1552, Rus Çarı zalim İvan'ın Kazan Hanlığını yakıp yıktığı tarihtir. Bu günün anısına da Kızıl Meydan'daki St. ...

Ben Afganistan'a sevdalıydım, ilgiliydim

Bir kenara oturup ekmek yanına birer meyve suyu içtik. Sonra 83 numara geldi.

‘Bu sınırlar şeytanın çizgileridir’

Yol eski toz ve topraklı yol değil. Yeni yapılmış ve çok güzel asfaltlanmış...

Karayoluyla kaç bin km yol yapacağım, kaç değişik...

Ha bugün ha yarın derken yine tası tarağı topladım. Dadaş Seyahat niçin bir kalır.

Bütün iyi dostlarım şehid oldu!

Dr. Rabbaniyle vedalaştık. ‘Yarın akşam buraya gel seni gönderelim. Kabil’in son durumunu mutlaka görmelisin...

İslam’da Cihad vardır, siyasette koltuk vardır

24 Mayıs 1995, saat 15:10’da Afganistan Cumhurbaşkanı Prof. Burhaneddin Rabbani ile görüşmeye alındım

Kabil’de geziyorum, her yer yıkılmış ve yakılmış!

Celalabad’a döndük. Emanullah geldi. Marufların Peşaver’de olduğunu ve görüştüğünü söyledi.

Seyyid Abdullah Nuri - Ayak izleriniz bile kalmadı

Kabil’i seyrediyorum. İşte merkezi şehir önümde uzanıyor. Bütün güzelliğiyle demeli miyim bilmiyorum.

Tacikistan’da 100 bin masum müslüman halk şehid ed

1991 yılında Sovyetler dağılınca bütün bağlı cumhuriyetler bağımsızlıklarını ilan ettiler.

Birileri bir yere oturunca sürekli iç düşman humma

Bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz?

Taliban, İtalya’nın Senusileri gibi, Müslüman ama

Cümbüş’te üç kuvvet vardı: 1- Cihadiler; dışarıyla alakası yok. 2- Pehlivanlar; (milisler) eski Necib’in...

‘Sakal, sarık mecburi, kadınlar sokağa çıkamaz. İs

Pazar; Erzurum garajı eski yerine yeniden yapılmış. Selami’yi tekrar aradım. Necmeddin’le geldiler.

Şu kuruyan güllere bak! Kuruyan gençlerimiz gibi.

Gece saat 03:30’da uyandım. Ezan okunuyordu. Namazı kıldım, uyuyamıyorum.

Afgan cihadına katılmak için bu yol en önemli geçi

İstanbul’dan karayoluyla yola çıktığınızda, dört bin üç yüz km. sonra çöllerle kaplı Belucistan’a ulaşırsınız...

Geleceğin en büyük çöl savaşları burada yaşanabili

İran’ın güneydoğusuna, Afganistan’ın güneybatısına ve Pakistan’ın batısına düşen, 2,5 milyonu İran’da...

Amsterdam’da açan çiçek

Gönlümde bir kıymet dairem var. Bunu açıklamalı mıydım? Evet bunu açıklamalıyım ki, anlatacağım anlamlansın diyorum...

Gezi notları arasında iki şiiri

Bırak git meydanları,Vur beni!

Bizim diyarımız! Osmanlı yetimi

Saat 12’de İHH’dan minibüsle havaalanına çıktık. Üsküp’e Yakup Hoca’nın vefatı için taziyeye gideceğiz.

Yirmi günde sanki 20 yıllık bir dostluk bağı oluşt

Kampa döndüğümüzde saat iki olmuştu. Halit, ‘Mecir bekliyor, taziyeye geç kalıyormuşuz’.

‘Mücadelenin uykuya dalmaması önemliydi’

Taksiciler yapıştı. Hayır dedim. Biri inat etti. Araba gelecek desem de aldırmıyordu.

‘Eyvah! Afganistan ırk savaşlarına doğru ...’

İkindide camiye gittik. Çıkışta Muallimin müdürlüğünü yaptığı okulu gezdim. Beşyüz öğrencileri varmış.

‘Karın çığa dönmesi gibi insanoğluna ihtiyarlık ç

Hastahanedeki hasta ve yakınlarının hemen tamamı Afganlıydı. İsmail, Hanif’i aramıştı.

Peşaver 5-7 Aralık 2005 ‘Emini sen büyük adamsın!

Vakit geç oluyordu. Taş pazarına gidecektik. Recep ve Halit acil alışveriş yapıp geri dönecekti...

Keşmir – 29 Kasım 2005 Peşaver’e yolculuk

Geriye 300 battaniye vereceğimiz kalmıştı. Depoya gelen battaniyelerden 180’ini yükleyip götürdük...

Keşmir – 27 Kasım 2005

Çadırların dikiş yerlerinden su damlamaya başladı. Battaniyenin baş tarafı sırıl sıklam olmuştu...

Keşmir – 26 Kasım 2005

Sabah namazında hava daha soğuktu. Namazı kılıp yataktaki sıcaklığımızın içine yeniden gömüldük...

Keşmir – 25 Kasım 2005

Pakistan elektrik kurumu elemanları geldi. Huzeyfe’nin yerleştirdiği ana panodan kampa yeni hat çekmeye başladılar...

Keşmir – 10 Kasım 2005

Akşam saat 19, İstanbul-Karaçi uçağı için havaalanındayız...

Afganistan’daki son seçimler üzerine...

Afganistan’ın işgal gücü, seçimlerde hile olduğunu ısbatladı ve seçimler ikinci tura kaldı. Bu seçimlerde de hile var diye yazmadım.

Amerika Afganistan’da gerçekten savaşıyor mu?

Hayır, ABD Afganistan’da bir kurnazlık oyunu sergiliyor. Evet, çatışmalar var, kayıplar var...

Merkel’in Dışa Vurduğu İsrail Baklası

Alman ve İsrail kabinesi ikinci ortak toplantısını Berlin'de yaptı. Birincisini Kudüs'te yapmıştı...

Werden die Bomben die in Kabul explodieren Merkel

So wie ich daran glaube, dass der Angriff auf die Twintowers am 11. September 2001...

Kabil’de patlayan bombalar Merkel’i kurtaracak mı?

11 Eylül 2001'de İkiz kulelere yapılan saldırıyı el-Kaide diye çıkartma bir örgütün yapamayacağına inandığım gibi...

Swat Tahrik-i Taliban'ı ve Pakistan'ın Durand Hatt

2006 'nın Kasım ayında Kabil'deydim...

Pakistana Sahip Çıkalım

ABD-Ingiliz Orta Şark Kumpanyası bütün dünyayı parmağına taktı oynatıyor...

Çanakkale Onurlu Bir Bitişin Savaşı

Çanakkale savaşı, sonradan ortaya çıkan sonucuyla Osmanlı devletinin bittiği savaştır.

YENİ TOM AMCA: Barack Hüseyin Obama

İktidardasın Tom Amca. ABD başkanlığın kutlu olsun.

Sözünde duran bir yiğit daha Rabbine döndü.

Bir garip ölmüş diyeler. Üç günden sonra duyalar...

Siyonist israil Devletinin Gerçeğini Kavramak

19 Mayıs 1901'de Siyonizmin birleştirici babası Thedor HERZL, Sultan Abdülhamid'in huzurundadır.

İsrail döktüğü kadar kan ödeyecek, ektiği kadar ki

1979'un 27 Aralık gecesi SSCB'nin kızıl ordusu, Afganistan'a girmişti. Görkemli, techizatlı, dünyayı korkudan titreten kızılordu ...

Mekke ve Kabeye Sahip Çıkalım

Doğudan, batıdan, kuzeyden güneyden her renkten , her dilden , her ırktan Müminlerin aşkla, vecdle...

Türkiye’de Ramazan Notları

Bütün kürreyi arzda yaşayan Müslümanları bugün heyecan dalgası sarmış durumda.

Gürcistan’da Nataşa sahne aldı

GÜRCİSTAN: 69.700 km. kare yüzölçüme, beş milyon nüfusa sahip olan bu küçük ülkenin...

Demir Döğenlerin Meydanından İki Demirci

Yılmaz ÖZTUNA: “Türkiye Gazetesi” nasıl bir gazete? sorusunun cevabını vermek çok zordur...

Şu Çılgın Türkler

Ankara kökenli bir kitap “Şu Çılgın Türkler”.

Güzel adam Erdem Bayazıt

Yedi güzel adamın dalından bir yaprak daha düştü toprağa

Pakistan’da Oynanan Oyun

Bu yazıyı tasarlarken Pakistan’ın başında dolaşan sosyal ve siyasal desiseleri düşününce PAK-İSTAN hayalini kuran...

Misyonerlerin Kandahar Gösterisi

19 Temmuzda 23 Güney Koreli Güney Afganistan'da, Taliban tarafından tutuklanmıştı.

Mine, Time’a Kapak Olunca

Time dergisi başörtülü İHH gönüllüsü Mine KARAKAŞ'ın resmini kapağına basarak "Türkiye'nin ikilemi" başlığıyla vermiş.

Kabil’den Celalabad’a Afganistan

Kabil’e kar inmemiş fakat soğuk inmiş, yağan yağmurdan her taraf çamur içinde.

İsmail Kahraman, İslamcılık ve MTTB

16 Aralık 2006’da MTTB’nin (Milli Türk Talebe Birliği) kuruluşunun yeniden ilan edildiğini gazetelerden okuduk. CHP’li Yüksel Çengel, 46. dönem MTTB Genel Başkanı. Milliyetçi Rasim Cinisli 47. dönem MTTB Genel Başkanı. İsmail Kahraman 48. dönem genel...

Şeytan Üçgeni

Bugün Terörizmin tarifi ABD’nin keyfine ve uzmanlık alanına bırakıldı.

Orada bir yer var dağlar başında - KEŞMİR -3-

Yeni gün için programimizi yapmistik...

Orada bir yer var dağlar başında - KEŞMİR -2-

Sabah namazini kildik, yeni gün için bize gösterilen çadirda istirahate çekildik...

Orada bir yer var dağlar başında - KEŞMİR -1-

AZAD Keşmir, Jammu ve Makbuza Keşmir denilen 222,236 km2 lik yüzölçüme sahip...

ABD Kaybetti; Insanliga Kaybettirdi

ABD günden güne kaybeden bir ülke. ABD´ye duyulan nefretin ölcüsü yoktur.

Türkmenbaşı'nın ardından

21 Aralk perşembe sabahı haberlerinde; hazar denizinin doğu yakasına düşen bir batı Orta Asya devleti olan Türkmenistan Devlet baskani ya da Türkmenistan Diktatörü S.Murat Türkmenbaşının öldüğü haberini duydum

Cihaddan Sonra

Bir önceki gece paralı askerlerle çatışmadan dönmüştük. Kaybettiğimiz grubu bulabilmek için yorgunluğun üstüne ...

Kabil’de patlayan bombalar Merkel’i kurtaracak mı?

11 Eylül 2001'de İkiz kulelere yapılan saldırıyı el-Kaide diye çıkartma bir örgütün yapamayacağına inan...

ABD’nin İşgal Mantığı

Müslümanlarin kendi hayatlarini iyilestirici her türlü isteklerinde elde ettikleri her türlü basarinin karsisina ezici ve yikici bir biçimde dikildigini görüyoruz.

Afganistan’ı unuttuk mu?

Az tirajlı bir gazetede küçük bir iç sayfa haberine göre Afganistan’ın güneyinde...

Ziyaretçi Defteri
Yükleniyor
Yükleniyor...