x

Dünyayı Kuşatan Yüreğin Anısına

İsmail Kahraman, İslamcılık ve MTTB

16 Aralık 2006’da MTTB’nin (Milli Türk Talebe Birliği) kuruluşunun yeniden ilan edildiğini gazetelerden okuduk. CHP’li Yüksel Çengel, 46. dönem MTTB Genel Başkanı. Milliyetçi Rasim Cinisli 47. dönem MTTB Genel Başkanı. İsmail Kahraman 48. dönem genel başkanı. Üç genel başkanın yani 65- 70 yaş arasındaki üç ihtiyar delikanlının gazetelerde yan yana resimleri vardı.
MTTB 1916'da kurulan bir gençlik derneğiydi. Kuruluşundan 1970'e kadar devletçilikten, solculuğa oradan milliyetçiliğe kadar değişik güzergahlar dolaşan birlik Ağustos 1969’da Burhanettin Kayhan’ın başkan seçilmesiyle kapatıldığı, Eylül 1980’e kadar son 11 yılını T.C. Misak-ı Milli sınırları içersinde okuyan Müslüman gençliğin; bir araya geldiği içine sığındığı, icra komitesinin İslam’a sarıldığı Müslümanca yaşayıp, İslam’a yönelen öğrencileri kardeşçe kuşattı. Bu süreçte değişen, yükselen ‘İslamcı Gençliğin çatısını oluşturan bir birliktelik oldu ve Anadolu’nun, bütün illerine yayıldı, ilçelere uzandı. Üniversite ve yüksek okulların rant için açılmadığı o dönemde 12 ilin dışındaki bütün başkanlar lise öğrencisi olmalarına rağmen ilçe kaymakamlarından daha ileri yönetim sorumluluğu üstleniyor, belediye başkanından daha çok icraat gösteriyorlardı. MTTB okulunun baş öğretmeni Üstad Necip Fazıl’dı. Düşünce yapısına şekil verenlerse; medeniyet ve kimlik tasavvuru kazanmada Sezai KARAKOÇ, sanat ve edebiyat inceliğinde Nuri PAKDİL. Edep kazanmanın, mütevaziliğin mayalaşmasında Mavera Ekibi, olaylara net bakışta yazı ve konuşmalarıyla Selahattin EŞ, yakın tarihi anlamada Kadir MISIROĞLU, siyasi bilinci algılama da Necmettin ERBAKAN… ve daha niceleri MTTB’nin İslamcı gençliğinin görünmez üniversitesinin ders ve örnek hocalarıydı.

16 Aralık 2006’daki basında çıkan solcu Yüksel ÇENGEL, Milliyetçi- muhafazakar Rasim CİNİSLİ ve İsmail KAHRAMAN fotoğrafına dönersek; bu üç ihtiyar delikanlının neyi temsil ettikleri ya da topluma hangi mesajı vermek istediklerini düşündüm. Şöyle de bakabilir miyim? Solcu, Milliyetçi, İsmail KAHRAMAN (İslamcı mı?) üç genel başkan Türkiye’ye bir uzlaşma mesajı mı veriyordu? Yoksa B.O.P.’sine yeni bir renk mi katmak istiyorlardı. Bu üçlü MTTB tarihinde önemleri tartışılmaz üç genel başkandı da; Yüksel ÇENGEL birliği kaptıran solcu son genel başkan, politik yıldızı solda hep parladı. Rasim CİNİSLİ; birliği soldan milliyetçiliğin en ucuna çekti ve döneminde MTTB’yi o çizgide şaha kaldırdı. Sonraki yıllarda siyasetin sağ kulvarında örgütçü, belirleyici ve Erzurumlu yerini korudu. İsmail KAHRAMAN, CİNİSLİ’den daha muhafazakar mıydı ki emaneti Burhanettin KAYHAN’a devretti? Hayır, MTTB’yi İslamcılığa doğru sevk etmekte CİNİSLİ’den fazlası yoktu. Rahmetli Burhanettin KAYHAN hiçbir politik desteği arkasına almadan bileğinin ve yüreğinin hakkıyla Bozkurtçuları da tasfiye ederek 1969 Ağustos’unda MTTB genel başkanı oldu. Ve ilk ayrışma sloganını da Sultan Ahmet Camisi’nden çıkarken ‘mücahitler geliyor’ diye haykırdılar. Cumhuriyet gazetesi yeni yönetimin kimliğini hemen açıklamıştı: ‘ MTTB Ümmetçilerin eline geçti.’

Hiç kuşkusuz fikirde, politikada, gençlik ayrışması ve on binlerin hayatına mal olan çatışmada Türkiye’nin en zor yılları 1969’la  Eylül 1980 arasıdır. En verimli yıllarını dinlenerek geçiren İsmail KAHRAMAN bir İstanbul Lordu olarak konjektrü iyi okudu. 1985’de Birlik Vakfı’nı kurarak yeniden görev alanına döndü.Yaşlanan gönüllere yeni bir heyecan katmış, beyinlerde kıvılcımlar tutuşturmuştu. Hemen büyük ve etkin şehirlerde şubeleşmeye gitti.

Cavit OKUR 1978’de İzmir MTTB başkanıydı. Birlik Vakfı kurucularından olan eski bir ağabey ‘Cavit, vakfı kurduk. Artık paramız da itibarımız da var.’ deyince Cavit ‘Ağabey bunlarınız var. Fakat dün tabanınız da vardı. Bugünse tabanınız ve gençliğiniz yok. Dolayısıyla dünkü yerde olmayacaksınız.’

Birliği kuranların gönlündeki aşk o eski aşk mıydı? Cavit aşkı eski aşk, yarayı eski yara sanıyordu.

Halbuki Birlik Vakfı çok kısa zamanda bereketli meyveler verdi. Milletvekillikleri, Belediye Başkanlıkları, sadece kurucular kurulu içinden beş ila altı bakan çıkarttılar.

İzmir’de de Birlik Vakfı kurulmuştu. Başkanlığı Prof. Dr. Sabri TEKİR beyefendi yürütüyordu. Bosna Savaşı’nın en acımasız günlerinde Yenişehir Kültür Merkezi Bosna’ya yardım için yapılacak gece için ücretsiz alınmıştı. Üsküp’ten ve Sarayova’dan konuşmacılar vardı. Gece için bir kürsü lazımdı. Birlik Vakfı’nın kürsüsü istendiğinde Sabri TEKİR beyefendi ‘Bizim kürsümüz yumuşak bir mamülden yapılma deforme olur.’ Cevabını vermişti. Sonra Milletvekili oldu Sabri Bey. Yardımcısını da danışman olarak Ankara’ya taşıdı. Yine bir teklifle gidildi. ‘Ağabey bizde 75 -79 dönemi MTTB’lileriyiz. Birlik kapanmasın. Bize devret.’ Sayın Başkan nasıl olsa Ankara’ya zıplamıştı. Vakfa’da artık ihtiyacı yoktu. Vakıf kapandı. Sabri Bey bakan oldu. Fakat , Refah-Yol’un en başarısız ve icraatsız bakanı oldu.

Sayın İsmail Bey, biz sonrakiler bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var diyerek bir bardak suyu da önemsiyoruz. Bizim ağabeylerimiz oldu. Kardeşlerimiz de oldu. Fakat, sizin kardeşleriniz oldu mu? Hayır. Bu hayır’ı sana ve bu ileri yaşta bizim kavgalarımızı sadece milletvekilliği ve bakanlık rantına çevirenlere; ayrışan sapla samanı tekrar karıştıranlara diyorum. Siz tecrübelerinizi ve ağabeylik haklarınızı Lord olmakta kullandınız. 60’ların sonundan 80’e kadar yani sizin devrettiğiniz dönemden sonra gençliğin fikirde, düşüncede, gayrette, sayıda ve sürtüşmede zirve yaptığı yıllarda yani bizim bayrağı devraldığımız yıllarda siz ağabey olamadınız. Politikacılar bizim sadece umutlarımızı sömürüp geleciğimizi karartmadı. İslamcı gençliğin kemiklerini de kırdılar, yollarını şaşırttılar. Ve İsmail Bey sen bir avuç enerjisi ve düşüncesi pörsümüşle yeniden sahne aldığında acabalarımızı Ankara’nın yolları  taştan’a dönüştürdün. Birlik Vakfı’yla gençliğe değil ama yaşlılara hizmet yolunu açtığın gibi yeni MTTB ile üç eğilimi sahneye taşıdın. Hükümet boşuna Cumhurbaşkanı sıkıntısı çekiyor. Refah-Yol seni başkanlığa taşıdıysa Ak Parti Cumhurbaşkanlığı için seni nasıl aday göstermez? Sen ki üç eğilimi eğmişken sen ki üç teşkilatı kurmuşken Birlik Vakfı- TGTV ve MTTB, yeni Türkünüz yanıyor mu yeşil köşkün de lambaları olsun.

İsmail Bey! Bilirsin ki MTTB bizim derin göz ağrımız, son on yılı on binlerce emek ve mücadele işçiliği üzerine kuruldu. 74 ve 75 yılından sonraki yükselişin, cevvalliğin ve gayretin altında İstanbul Yönetimi ezildiği için de 79’daki son kongrede MTTB’yi gençliğin elinden çekip aldılar. Ve kapanıştan bir yıl önce MTTB misyonunu bitirdiler. O bizim bayrak yarışımızdı. Yarışın her kademesindekiler çok önemlidir. Ve ayrı bir sevgi yumağıdır. Birinin diğerine üstünlüğü yoktur. O yeniden dirilen İslamcı gençliğin çatısıydı. Ve bir kardeşlik birliğiydi.

Ve MTTB; Milli Türk Talebe Birliği’nin harfleri dahi Amerika’nın Yeni Ortadoğu Projesine su taşımamalı, taşımak için kullanılmamalıdır.

Müseferet

Tahran’ın Güney Otobüs terminaline gideceğim.

Muhtaç Ağlatır

Aradan otuz sene geçmişti; onu unutmamıştım. Kaybolup gitmişti.

Allah taraftarı kurtarıcılar olmadıkça, fesatçılar

Gürcistan: 69 bin 700 km kare yüzölçümüne ve 5 milyon nüfusa sahip olan bu küçük ülkenin,...

İslam'da şiddet

Evet, İran devrimiyle hızlanan bir süreç var.

Şehadet en karlı alış veriş arkadaşlar; canı verip

Sonradan kendisi de bir alçağın en az on kurşununa hedef olan Hayati ÜSTÜN, İstanbul'dan telefon ediyor.

Cihad ve Şehadet (Selami Yurdan)

İhtiyar delikanlı: Yaşlanan bedenine karşın, yaşlanmayan gözlerinden yiğitlik kıvılcımları saçan Ferman ağabey

Yorulmuş adamlarla yola çıkmak

Hep zaafiyet içinde yüzmeyi nasip ediyor.

Her dağ kekik kokmaz

Gecikiyor dostların kalbine.....

Üsküp'ün gülleri susuz kalmasın.. -3-

Akşam namazından sonra beş araçla programın yapılacağı Kumanova'nın banliyösündeki Likova'ya doğru yola çıktık.

Üsküp'ün gülleri susuz kalmasın.. -2-

Makedon hükümeti, batıdaki dağın ucuna 70 metre yüksekliğinde bir haç dikmiş.

Üsküp'ün gülleri susuz kalmasın.. -1-

Makedonyalı Müslümanlar 2005 yılını bitirirken Osmanlı ulemasının son temsilcisi İdris İdrisi Hoca Efendiyi kaybetti.

Akşamki konuşma gençlerin çok hoşuna gitmiş..

Reyyan'la beraber otobüsle Recklinghausen'e gittik. Oradan 11'de ICE'ye bindik.

Bu kadar kendiliğinden gözyaşım ilk defa akıyordu

Akşam Ahmet gelip aldı. Sonra eşi, oğlu Musab ve kızı Halenur'u da alıp Bochum'a gittik.

Son başladığım öykü aklıma gelince duygulandım

Akşam Ahmet gelip aldı, ailece ona başsağlığına gittik. Yan komşu Karslı inşaatçı da geldi. Sivas iki yıllık mezunuymuş.

Berlin'de akşam iyi kar yağmıştı, şimdiyse başlayan yağmur karı eritiyordu

Saat 12'de Musab geldi. Emine hanım Bilefeld'e gidecekmiş. 'Almaya gelmesinler, seni giderken biz bırakalım.' dedim.

Priştina'nın en genç imamı ve gençlerle ilgilenen

Faik'in börekçi dükkanı varmış, oraya gidiyoruz. Hüsameddin'e telefon ettik. Bir saat önce eve gelmiş.

Alman misyonerler bölgede çalışmak için 20...

Priştina, 200 bin nufuslu bir şehir. Onüç cami var. İmam-Hatib okulu, İlahiyat Fakültesi dört senedir eğitim hizmeti veriyor.

Zerre kadar hayrın da, zerre kadar şerrin de karşı

Gayrimüslimlerin anlattığına karşılık üzerine gitmeliyiz. Teknolojinin ve iletişimin hızlandığı bu zamanda bu fırsatları iyi değerlendirip

Balkanlardaki ve Türkiye'deki Müslümanların ilişkileri

İçerdeki bilgisayarlar okulun, orada yer olmadığı için burada duruyor.

İttifaklar arasındaki fark

Cahiliye dönemi ittifakları, zalim de olsa, mazlum da olsa, saldırgan da olsa, saldırıya uğrayan da olsa

Taklit ve farklılığı öne çıkaran ırkçılık

Taklit, 'öteki'ni kalıp yargılarla anlamanın bir biçimidir. Taklit, sömürgeci iktidarın ve bilginin anlaşılması en zor

Berlin duvarı yıkıldı, bu ülkede başka duvarlar örülüyordu

Bizler bugün bu salonda bir kader buluşmasında biraradayız.

Kudüs'e sahip çıkmak..

İsrail'in ve dünya siyonizminin desteği ortadayken İslam dünyasının ilgisi sadece toplantılar, tel'inler bazında kalmamalı.

Beytül Mukaddes: Mukaddes ev, Kudüs..

Siyonistlerin göz yumulan bir biçimde bazan Lübnan'a, bazan Gazze'ye saldırısının şaşırtmaca bir amacı vardır...

Bir türküye ne dertler, ne hasretler yüklenir..

Berlin'e doğru hızla giden taksinin camına başımı dayamış, engin yeşillikleri seyrederken kendime sorduğum bir soru

Korku üzerine kurulu bir gelenek

Heredot'tan Pliny'e, Aziz Augustine'den Kolomb'a, açıkçası bütün Avrupa'dan bugünkü ABD'ye kadar...

ABD emperyalizmine karşı mücadele artarak devam...

Bugün burada kitaplardan derlenen bilgiler aktarılmayacak.

Bir zeka özürlüler var içimizde, bir de alçaklar...

Bir dizgici anısı dinlemiştim. Daha çok okumak için bir yayınevine giriyor, okuyor, okuyor.

Keşmir deprem yardımı

Arazideki ekiplerin hepsini topladık. Gori köyünden dağlara doğru giden yol üzerine, dükkanların alt tarafına üç çadır kuruldu.

Hakiki müminin yeri..

Hareket: Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim. Vücutu oynatma, kıpırdatma veya kımıldatma.

Alçakça propagandalar..

Dünyada başka yerlere yerleştirilen milyonlarca mülteci varken Filistinlilerin bunu anlamayıp...

Ey çağlar boyunca dost ve bir kaldıklarımız!

19 Mayıs 1901'de Siyonizmin birleştirici babası Theodor Herzl, Sultan Abdulhamid Han'ın huzurundadır.

Yolculuk -III-

Otelin lobisi aynı zamanda lokanta ve çayhaneydi. Pakistanlı önce tek kişilik odasını tuttu.

Yolculuk -II-

Yemek yer misin, Muhammed? - Hayır, ağabey. Zahedan'a ne zaman varırız?....

Yolculuk -I-

Tahran'ın Güney Otobüs Terminaline gideceğim. Meydan-ı İmam Humeyni'yi batı yönünden Tophane tarafına koşar adım geçtim.

Otuzuncu yılında İran İnkılabını değerlendirmek

İran devrim kitabını iyi okursak, iki şey dağ gibi dikilir karşımıza:

İRAN – Güneybatı Asya Ülkesi

Yirminci yüzyıl itibariyle petrol ve doğalgaz zengini bir ülke...

Hatemi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi

Peygamberler hata yapınca uyarılmışlardı. İnsanlar ise emredildikleri ve nehyedildiklerini bilirlerse...

Afganistan'a gidince köyüme gitmiş gibi rahatlıyo

Kararını vermişti, gidecekti. Önce İsmail'in evine gidip taziye ziyareti yapacaktı. Yapabilecek miydi?

Afiganistan

Afganistan halkının İslam'a bağlılığı ve İslami endişeleri tartışma kabul etmez bir gerçek.

İslam bütün bir yaşam tarzıdır

İslam yaşadığımız zamanda dünyanın en faal gücüdür. Yirminci yy.ın zarları Müslümanlar üzerine atıldı.

Cihad İslam'ın hiç solmayan bir gülü, bir gücü...

Biz bu akşam burada hayatlarını, insanlık tarihi boyunca bir kere yaşanan insan hayatını Allah...

İHH, Afganistan-Celalabad-Gazne

İHH, Afganistan'da yıllardır faaliyetini sürdürüyor. Bu seneki Kurbanda bir ekip daha ilave edildi

Cihad ve Şehadet İslam'ın hiç solmayan iki çiçeği

1552, Rus Çarı zalim İvan'ın Kazan Hanlığını yakıp yıktığı tarihtir. Bu günün anısına da Kızıl Meydan'daki St. ...

Ben Afganistan'a sevdalıydım, ilgiliydim

Bir kenara oturup ekmek yanına birer meyve suyu içtik. Sonra 83 numara geldi.

‘Bu sınırlar şeytanın çizgileridir’

Yol eski toz ve topraklı yol değil. Yeni yapılmış ve çok güzel asfaltlanmış...

Karayoluyla kaç bin km yol yapacağım, kaç değişik...

Ha bugün ha yarın derken yine tası tarağı topladım. Dadaş Seyahat niçin bir kalır.

Bütün iyi dostlarım şehid oldu!

Dr. Rabbaniyle vedalaştık. ‘Yarın akşam buraya gel seni gönderelim. Kabil’in son durumunu mutlaka görmelisin...

İslam’da Cihad vardır, siyasette koltuk vardır

24 Mayıs 1995, saat 15:10’da Afganistan Cumhurbaşkanı Prof. Burhaneddin Rabbani ile görüşmeye alındım

Kabil’de geziyorum, her yer yıkılmış ve yakılmış!

Celalabad’a döndük. Emanullah geldi. Marufların Peşaver’de olduğunu ve görüştüğünü söyledi.

Seyyid Abdullah Nuri - Ayak izleriniz bile kalmadı

Kabil’i seyrediyorum. İşte merkezi şehir önümde uzanıyor. Bütün güzelliğiyle demeli miyim bilmiyorum.

Tacikistan’da 100 bin masum müslüman halk şehid ed

1991 yılında Sovyetler dağılınca bütün bağlı cumhuriyetler bağımsızlıklarını ilan ettiler.

Birileri bir yere oturunca sürekli iç düşman humma

Bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz?

Taliban, İtalya’nın Senusileri gibi, Müslüman ama

Cümbüş’te üç kuvvet vardı: 1- Cihadiler; dışarıyla alakası yok. 2- Pehlivanlar; (milisler) eski Necib’in...

‘Sakal, sarık mecburi, kadınlar sokağa çıkamaz. İs

Pazar; Erzurum garajı eski yerine yeniden yapılmış. Selami’yi tekrar aradım. Necmeddin’le geldiler.

Şu kuruyan güllere bak! Kuruyan gençlerimiz gibi.

Gece saat 03:30’da uyandım. Ezan okunuyordu. Namazı kıldım, uyuyamıyorum.

Afgan cihadına katılmak için bu yol en önemli geçi

İstanbul’dan karayoluyla yola çıktığınızda, dört bin üç yüz km. sonra çöllerle kaplı Belucistan’a ulaşırsınız...

Geleceğin en büyük çöl savaşları burada yaşanabili

İran’ın güneydoğusuna, Afganistan’ın güneybatısına ve Pakistan’ın batısına düşen, 2,5 milyonu İran’da...

Amsterdam’da açan çiçek

Gönlümde bir kıymet dairem var. Bunu açıklamalı mıydım? Evet bunu açıklamalıyım ki, anlatacağım anlamlansın diyorum...

Gezi notları arasında iki şiiri

Bırak git meydanları,Vur beni!

Bizim diyarımız! Osmanlı yetimi

Saat 12’de İHH’dan minibüsle havaalanına çıktık. Üsküp’e Yakup Hoca’nın vefatı için taziyeye gideceğiz.

Yirmi günde sanki 20 yıllık bir dostluk bağı oluşt

Kampa döndüğümüzde saat iki olmuştu. Halit, ‘Mecir bekliyor, taziyeye geç kalıyormuşuz’.

‘Mücadelenin uykuya dalmaması önemliydi’

Taksiciler yapıştı. Hayır dedim. Biri inat etti. Araba gelecek desem de aldırmıyordu.

‘Eyvah! Afganistan ırk savaşlarına doğru ...’

İkindide camiye gittik. Çıkışta Muallimin müdürlüğünü yaptığı okulu gezdim. Beşyüz öğrencileri varmış.

‘Karın çığa dönmesi gibi insanoğluna ihtiyarlık ç

Hastahanedeki hasta ve yakınlarının hemen tamamı Afganlıydı. İsmail, Hanif’i aramıştı.

Peşaver 5-7 Aralık 2005 ‘Emini sen büyük adamsın!

Vakit geç oluyordu. Taş pazarına gidecektik. Recep ve Halit acil alışveriş yapıp geri dönecekti...

Keşmir – 29 Kasım 2005 Peşaver’e yolculuk

Geriye 300 battaniye vereceğimiz kalmıştı. Depoya gelen battaniyelerden 180’ini yükleyip götürdük...

Keşmir – 27 Kasım 2005

Çadırların dikiş yerlerinden su damlamaya başladı. Battaniyenin baş tarafı sırıl sıklam olmuştu...

Keşmir – 26 Kasım 2005

Sabah namazında hava daha soğuktu. Namazı kılıp yataktaki sıcaklığımızın içine yeniden gömüldük...

Keşmir – 25 Kasım 2005

Pakistan elektrik kurumu elemanları geldi. Huzeyfe’nin yerleştirdiği ana panodan kampa yeni hat çekmeye başladılar...

Keşmir – 10 Kasım 2005

Akşam saat 19, İstanbul-Karaçi uçağı için havaalanındayız...

Afganistan’daki son seçimler üzerine...

Afganistan’ın işgal gücü, seçimlerde hile olduğunu ısbatladı ve seçimler ikinci tura kaldı. Bu seçimlerde de hile var diye yazmadım.

Amerika Afganistan’da gerçekten savaşıyor mu?

Hayır, ABD Afganistan’da bir kurnazlık oyunu sergiliyor. Evet, çatışmalar var, kayıplar var...

Merkel’in Dışa Vurduğu İsrail Baklası

Alman ve İsrail kabinesi ikinci ortak toplantısını Berlin'de yaptı. Birincisini Kudüs'te yapmıştı...

Werden die Bomben die in Kabul explodieren Merkel

So wie ich daran glaube, dass der Angriff auf die Twintowers am 11. September 2001...

Kabil’de patlayan bombalar Merkel’i kurtaracak mı?

11 Eylül 2001'de İkiz kulelere yapılan saldırıyı el-Kaide diye çıkartma bir örgütün yapamayacağına inandığım gibi...

Swat Tahrik-i Taliban'ı ve Pakistan'ın Durand Hatt

2006 'nın Kasım ayında Kabil'deydim...

Pakistana Sahip Çıkalım

ABD-Ingiliz Orta Şark Kumpanyası bütün dünyayı parmağına taktı oynatıyor...

Çanakkale Onurlu Bir Bitişin Savaşı

Çanakkale savaşı, sonradan ortaya çıkan sonucuyla Osmanlı devletinin bittiği savaştır.

YENİ TOM AMCA: Barack Hüseyin Obama

İktidardasın Tom Amca. ABD başkanlığın kutlu olsun.

Sözünde duran bir yiğit daha Rabbine döndü.

Bir garip ölmüş diyeler. Üç günden sonra duyalar...

Siyonist israil Devletinin Gerçeğini Kavramak

19 Mayıs 1901'de Siyonizmin birleştirici babası Thedor HERZL, Sultan Abdülhamid'in huzurundadır.

İsrail döktüğü kadar kan ödeyecek, ektiği kadar ki

1979'un 27 Aralık gecesi SSCB'nin kızıl ordusu, Afganistan'a girmişti. Görkemli, techizatlı, dünyayı korkudan titreten kızılordu ...

Mekke ve Kabeye Sahip Çıkalım

Doğudan, batıdan, kuzeyden güneyden her renkten , her dilden , her ırktan Müminlerin aşkla, vecdle...

Türkiye’de Ramazan Notları

Bütün kürreyi arzda yaşayan Müslümanları bugün heyecan dalgası sarmış durumda.

Gürcistan’da Nataşa sahne aldı

GÜRCİSTAN: 69.700 km. kare yüzölçüme, beş milyon nüfusa sahip olan bu küçük ülkenin...

Demir Döğenlerin Meydanından İki Demirci

Yılmaz ÖZTUNA: “Türkiye Gazetesi” nasıl bir gazete? sorusunun cevabını vermek çok zordur...

Şu Çılgın Türkler

Ankara kökenli bir kitap “Şu Çılgın Türkler”.

Güzel adam Erdem Bayazıt

Yedi güzel adamın dalından bir yaprak daha düştü toprağa

Pakistan’da Oynanan Oyun

Bu yazıyı tasarlarken Pakistan’ın başında dolaşan sosyal ve siyasal desiseleri düşününce PAK-İSTAN hayalini kuran...

Misyonerlerin Kandahar Gösterisi

19 Temmuzda 23 Güney Koreli Güney Afganistan'da, Taliban tarafından tutuklanmıştı.

Mine, Time’a Kapak Olunca

Time dergisi başörtülü İHH gönüllüsü Mine KARAKAŞ'ın resmini kapağına basarak "Türkiye'nin ikilemi" başlığıyla vermiş.

Kabil’den Celalabad’a Afganistan

Kabil’e kar inmemiş fakat soğuk inmiş, yağan yağmurdan her taraf çamur içinde.

İsmail Kahraman, İslamcılık ve MTTB

16 Aralık 2006’da MTTB’nin (Milli Türk Talebe Birliği) kuruluşunun yeniden ilan edildiğini gazetelerden okuduk. CHP’li Yüksel Çengel, 46. dönem MTTB Genel Başkanı. Milliyetçi Rasim Cinisli 47. dönem MTTB Genel Başkanı. İsmail Kahraman 48. dönem genel...

Şeytan Üçgeni

Bugün Terörizmin tarifi ABD’nin keyfine ve uzmanlık alanına bırakıldı.

Orada bir yer var dağlar başında - KEŞMİR -3-

Yeni gün için programimizi yapmistik...

Orada bir yer var dağlar başında - KEŞMİR -2-

Sabah namazini kildik, yeni gün için bize gösterilen çadirda istirahate çekildik...

Orada bir yer var dağlar başında - KEŞMİR -1-

AZAD Keşmir, Jammu ve Makbuza Keşmir denilen 222,236 km2 lik yüzölçüme sahip...

ABD Kaybetti; Insanliga Kaybettirdi

ABD günden güne kaybeden bir ülke. ABD´ye duyulan nefretin ölcüsü yoktur.

Türkmenbaşı'nın ardından

21 Aralk perşembe sabahı haberlerinde; hazar denizinin doğu yakasına düşen bir batı Orta Asya devleti olan Türkmenistan Devlet baskani ya da Türkmenistan Diktatörü S.Murat Türkmenbaşının öldüğü haberini duydum

Cihaddan Sonra

Bir önceki gece paralı askerlerle çatışmadan dönmüştük. Kaybettiğimiz grubu bulabilmek için yorgunluğun üstüne ...

Kabil’de patlayan bombalar Merkel’i kurtaracak mı?

11 Eylül 2001'de İkiz kulelere yapılan saldırıyı el-Kaide diye çıkartma bir örgütün yapamayacağına inan...

ABD’nin İşgal Mantığı

Müslümanlarin kendi hayatlarini iyilestirici her türlü isteklerinde elde ettikleri her türlü basarinin karsisina ezici ve yikici bir biçimde dikildigini görüyoruz.

Afganistan’ı unuttuk mu?

Az tirajlı bir gazetede küçük bir iç sayfa haberine göre Afganistan’ın güneyinde...

Ziyaretçi Defteri
Yükleniyor
Yükleniyor...