x

Dünyayı Kuşatan Yüreğin Anısına

Afgan cihadına katılmak için bu yol en önemli geçi

İstanbul’dan karayoluyla yola çıktığınızda, dört bin üç yüz km. sonra çöllerle kaplı Belucistan’a ulaşırsınız. Batısında Kevr-i Lut, doğusunda Süleyman Dağları, güneyinde Karaçi’ye yirmi iki km den başlayıp Haliç-i Jaşk’a kadar uzanan sahil şeridiyle Umman Denizi. Kuzeyindeyse Afganistan’ın Nimruz ve Hilmend vilayetlerinin bir bölümünü içine alır.


Miladi 712, Hicretin 90. yılında İslam ordusunun doğudaki genç komutanı Muhammed bin Kasım tarafından Multan’a kadar bütün bölge fethedilmiştir. O günden sonra Belucistan, bilad-ı İslamdır.


İran’da Belucistan’a vardığınızı, erkeklerin giydikleri şalvar ve diz kapaklara kadar uzanan yandan yırtmaçlı gömleklerinden anlarsınız. İşte burası 181.600 km kare toprak ve 2,5 milyon nüfusuyla İran Belucistan’ıdır. Merkezi şehir Zahedan bölgenin de kilit şehridir.


Zahedan’dan Pakistan sınırı Mirjave’ye 84 km sonra ulaşırsınız. Karşı taraf Pakistan toprağı olmasına rağmen adını İran içinde kalan 3941 metre rakımlı Taftan dağından almaktadır.


Taftan, Pakistan’ın Belucistan eyaletinin uluslararası giriş kapısıdır. Buranın ne olduğunu çözmenin imkanı yoktur. Çölde kurulmuş bir özel pazardır sizi karşılayan; iğreti kerpiç odacıklar, yarısı jütle kapatılmış tahta dükkanların içinde dünyanın en iyi marka elektronik aletleri satılır. Her çeşitten dünya parası deste deste çenc edilir. İnsan kaçakçılığının en önemli geçiş noktasıdır. Başka ticaretlerin merkezi olduğu konusunda ciddi iddialar da var.


Bu çöl yerleşkesinde onlarca otobüs, onun üç katı çift kabin Toyotalar sıkı bir pazarlıktan sonra sizi kapıp Kuetta’ya doğru kalan 600 km yolu götürmek için beklemektedir.


1980’nin başından itibaren o güne kadar olmayan bir biçimde Türkiyeli gençler, bu yollarda seyahate başladı. Afgan cihadına katılmak için bu yol en önemli geçiş noktasıydı. 1984’den sonra Türkiye’de okuma imkânı bulamayan ya da daha kaliteli bir İslami eğitim almak için daha yoğun bir geçiş başladı. YÖK’ün denklikleri iptal edişine kadar, yüzlerce genç kendilerini İstanbul’ dan İslamabad’a yedi ila on gün süren ucuz kara yoluna vurmaktaydı. Taftan çölünde Heri Rud gibi kaybolmak pahasına yıllarca gidip geldiler. İdeolojisi olmayan bir devletin çocukları olarak tek hedefleri Zahedan’dan Kuetta’ya kadar olan yolu bir an önce geçme, ucuza geçme, soyulmadan ve vurulmadan geçme hesabı yapıyorlardı.


BELUCİSTAN: 347.190 km karesi Pakistan’da, 181.600 km karesi İran’da, 25 bin km karesi ise Afganistan’da olmak üzere toplam 553.796 km karelik bir toprağa sahiptir. Beluciler: 2,5 milyonu İran’da, 15 milyonu Pakistan’da, 500 bini de Afganistan’da olmak üzere 18 milyon gibi tahmini bir nüfusa sahiptir. Nüfusun azlığına karşın çoğu çölle kaplı olsa da bölgede toprağı en çok olan kavimdir. Tamamı Müslüman olan Belucler ehli sünnet ve Hanefi mezhebine mensuptur.
Pakistan ve Afganistan tarafındaki Belucleri, başlarına taktıkları külahtan ayırt edebilirsiniz: Kırmızı renk ağırlıkta ve alın kısmı üçgen şeklinde kesiktir. İhtimal ki namazda alnın secde yerine değmesi için geliştirilmiş bir biçimdir bu.


1947’de Hindistan’dan ayrılan Pakistan, Bangladeş’ten Fas’a kadar İslam coğrafyasında korkmadan eyalet sistemini uygulayan tek devlettir. Ülkenin toprak olarak en büyük, ekonomi ve nüfus olarak en küçük eyaleti Belucistan’dır. Eyalette eğitim Belucce, Urduca ve İngilizce olarak yapılmaktadır. Eğitimli bir Beluc’ün bu üç dilin yanında Peştuca, Sindce, Pencabice ve Farsça bilme oranı da yüksektir.


Pakistan tarafındaki Belucistan’ın merkezi şekli Kuetta’dır. Şehir, 3500 metre rakımlı dağlarla çevrili geniş bir düzlükte kurulmuştur. Kuetta tam bir yol kavşağıdır. Batı yolu İran’a, kuzey yolu Kandahar üzerinden Orta Asya’ya, güney yolu Karaçi’ye, doğu yolu Lahor’dan Hindistan’a, Veziristan sınır boyundan Peşaver’e uzanan yol Hayber geçidine ve Karakurum üzerinden Çin’e doğru uzanır. Nüfusu 500 binin üzerinde olan şehir, otuz yıldır Muhacir Afganlıları da barındırmaktadır.


PAKİSTAN BELUCİSTAN’I VE SORUNLARI


1947 Hindistan-Pakistan ayrışmasının yaşattığı yağma ve katliam, muhacirlerce unutulmadı. Ayrılış önemli bir tartışma konusu olsa da ciddi bir gerekçesi de vardı. İki ülkeye bölünen alt kıtada bin yılların ilk hududu; hukuktan ileri etnik duvarla örüldü.


Afganistan-Pakistan arasında Wahan koridorundan İran sınırına kadar devam edip Umman denizinde biten sınırsa 1893’de belirlenmiş olan Duran hattına göre devam etti.


İslam, Belucistan’ın en önemli kimliğidir. Pakistan devletinin ve kurumlarından daha fazla İslami partilerin diğer bölgelere birleştiren gücü vardır. Medreseler ve Mevleviler, halkın can simididir. Cemaati İslami’nin ve öğrenci birimi İslami Cemiyeti Talebe’nin şehirlerde önemli örgütlenmesi vardır. Cemaati Ulema’nın iki numaralı ismi Mevlevi Muhammed Han Şirani buralıdır. Cemaati Ulema’nın Diyobend kökeni Belucler ve Peştunlar arasında tartışmasız gücünün kaynağını oluşturmaktadır. Bu iki cemaatin İslam temelli gücü, bütün kavmi çıkışların önündeki en büyük settir.


Yer altı zenginlikleri, stratejik olarak önemli bir yerde bulunması, Pakistan’ın sağlayamadığı yönetim boşluğu, tabiatın zorluğu, Serdar Hanların (en anlaşılır tarif: Derebeyleri) aç gözlülükleri. Belucistan’da; İngilizlerin, Rusların, ABD’nin ve Keşmir’e Pakistan'ın verdiği desteğe karşılık Hindistan’ın sürekli silah ve paraca bölgede kışkırttığı aşiretler bağı vardır.

GELECEĞİ AYDINLIK BELUCİSTAN

İran sınırına yakın Gawadar şehrine 2007 yılında Çin tarafında Pakistan’ın en büyük limanı inşa edilmeye başlandı. Bir bölümü 2008 yılında bitirildi. Pakistan donanmasının da saklanabileceği korunaklı bir körfez olan Gawadar her bakımdan stratejik öneme sahiptir.


Afganistan ve Orta Asya’nın da yükünü taşıyan Pakistan’ın Karaçi limanı, ülkenin en kalabalık yollarını kullanmaktadır. Gawadar limanı tamamen bittiğinde Kuetta-Kandahar üzerinden bütün orta Asya ülkelerine hitap edeceği gibi Çin’e kadar uzanan en önemli ticari liman da olacaktır. Bütün bu bölgelerin denize ulaşımı kısalacak, trafik ve nüfus yoğunluğunun azlığından dolayı ulaşım hızlanacaktır. Yine Belucistan’ın bu sahillerinde yaygınlık açısından dünyanın ikinci büyük gemi söküm tesisleri vardır. İran, Taftan çölünden Kuetta’ya uzanan asfalt yolun yapımını bitirdi. Demiryolu ulaşımının da olduğu güzergâh, İran petrol ve doğalgazının doğu ülkelerine doğru geçeceği bölgedir.


Belucistan’ın altında zengin petrol ve doğalgaz rezervlerinin tahmini rakamları da açıklanmış durumda. Gawadar limanının bitmesiyle bölgenin ekonomik girdisi artacaktır. Umman Denizi sahillerinde ziraatin yapıldığı ovalar vardır. Madenlerin, doğalgaz ve petrolün uygun fiyatla satışa arzıyla bölge zenginleşecektir.

SİSTAN-BELUCİSTAN

İran’ın Güney Doğu bölgesi. Zahedan şehri bölgenin merkez şehri ve dört yol ağzı. İran’ın problemli ehli sünnet bölgesidir.


1983 yılında Zahedan Cuma İmamı (rahmetli) Mevlevi Abdulaziz’i ziyaret etmiştim. Oğlu Mevlevi Abdulkerim ve arkadaşları, arananlar listesindeydi. Sebebini sorduğumda: ’’Aşırı gidiyorlar, Mevdudi-Seyyid Kutup okuyorlar, Türkmen Sahradan-Kürdistan’a kadar arkadaşları varmış, karşı devrim yapacakları iddiasıyla aranıyorlar’’ demişti, gülerek.


Tahran’da Cuma namazını ehli sünnet olanların ayrı bir mekanda kılmasına ‘’Ümmet birlikte olmalı’’ denerek izin verimemekte. Zahedan Cuma imamı merkeze bağlı ve Şia nüfusu az, buna rağmen Mevlevi Abdulaziz’in ardında değil ayrı yerde kılmaları da dikkat çekiciydi.


Zahedan caddelerini dolaşıyorum: İmam Humeyni, Şehid Recai, Bahoner, Şirazi, Muderris, Mirza Şirazi, Dr.Şeriati, Ayetullah Telagani, Ayetullah Kaşani, Şehid Bakeri, Şehid Çamran, Şehid Behişti, Ayetullah Muntazeri, Ayetullah Mutahhari, Mevlevi Abdulaziz (Rahmetli Cuma İmamı).


Zahedan’ın meydan isimleri: Meydan-ı Tahti (Şah zamanında öldürülen İranlı Dünya şampiyonu güreşçi) Meydan-ı Azadi, Meydan-ı Şuheda ve Meydan-ı Furudgah.


Zahedan’dan otobüsle 1600 km.lik Tahran, ya da 1000 km.lik Meşhed tarafına yola çıktığınızda şehir girişlerine kadar onlarca aramada otobüsten indirilen çantaları dağılıp toplanan Beluclerin, kindar olmamaları, provokatör ya da ayrılık tohumcularının eline düşmemeleri mümkün mü?


Cumhurbaşkanlığı seçiminde İnkılabın; Hattı İmam ve Mektebi demir başlarını zıdd-ı velayeti fakih ilan eden İran’ın, Cundullah Lideri Adurrahman Rigiyi yakalamış olması meseleyi çözmeyecektir. Rehber Hameney’den ya da hileli seçim sarhoşu Ahmedinecad’dan; bir Ehli Sünnet Şehri olan Zahedan’daki isim işgali nedir; Çamran’ı Selahaddin Eyyubi, Bahoner’i İmam Gazali, Tahdiyi Mahmud Gaznevi, Recai’yi Farabi, Bakeri’yi Ebu Hanife yapmasını beklemek mümkün mü? Tahran zindanlarında seçim sonrasında tutuklanan binlerce insan hala tutukluysa, binlercesi öldürülmüşse ve ınkılab otuz bir yıl sonra kendi dörtlüsü içindeki bir seçimi dahi kaldıramıyorsa Belucistan, Kürdistan, Türkmensahra; Şia –Sünni probleminde baskı ve çatışmanın ötesine geçemez.


İran, Pakistan ve Afganistan sınırlarında kalan Belucler, İslamın en az tanınan, yaşadıkları ülkelere uyumlarına rağmen en çok mağdur edilen, en eğitimsiz bırakılan, kaynakları alındığı halde milli gelirden en az pay alan, ülkelerin yönetim zaaflarından dolayı çağdaş derebeylerin kontrolüne terk edilen; ümmetin yetimlerindendir.


Pakistan’da üniversite bitirerek, İngilizce, Urduca, Farsça, Arapça öğrenen, bölgeyi bir biçimde tanıyan Malezya’dan Avrupa’ya kadar akademik çalışmalar içinde olanların Belucistan’ı araştırmaları içine alıp, bu nadide çöl çiçeğini tanıtmaları şarttır.

Belucistan

Müseferet

Tahran’ın Güney Otobüs terminaline gideceğim.

Muhtaç Ağlatır

Aradan otuz sene geçmişti; onu unutmamıştım. Kaybolup gitmişti.

Allah taraftarı kurtarıcılar olmadıkça, fesatçılar

Gürcistan: 69 bin 700 km kare yüzölçümüne ve 5 milyon nüfusa sahip olan bu küçük ülkenin,...

İslam'da şiddet

Evet, İran devrimiyle hızlanan bir süreç var.

Şehadet en karlı alış veriş arkadaşlar; canı verip

Sonradan kendisi de bir alçağın en az on kurşununa hedef olan Hayati ÜSTÜN, İstanbul'dan telefon ediyor.

Cihad ve Şehadet (Selami Yurdan)

İhtiyar delikanlı: Yaşlanan bedenine karşın, yaşlanmayan gözlerinden yiğitlik kıvılcımları saçan Ferman ağabey

Yorulmuş adamlarla yola çıkmak

Hep zaafiyet içinde yüzmeyi nasip ediyor.

Her dağ kekik kokmaz

Gecikiyor dostların kalbine.....

Üsküp'ün gülleri susuz kalmasın.. -3-

Akşam namazından sonra beş araçla programın yapılacağı Kumanova'nın banliyösündeki Likova'ya doğru yola çıktık.

Üsküp'ün gülleri susuz kalmasın.. -2-

Makedon hükümeti, batıdaki dağın ucuna 70 metre yüksekliğinde bir haç dikmiş.

Üsküp'ün gülleri susuz kalmasın.. -1-

Makedonyalı Müslümanlar 2005 yılını bitirirken Osmanlı ulemasının son temsilcisi İdris İdrisi Hoca Efendiyi kaybetti.

Akşamki konuşma gençlerin çok hoşuna gitmiş..

Reyyan'la beraber otobüsle Recklinghausen'e gittik. Oradan 11'de ICE'ye bindik.

Bu kadar kendiliğinden gözyaşım ilk defa akıyordu

Akşam Ahmet gelip aldı. Sonra eşi, oğlu Musab ve kızı Halenur'u da alıp Bochum'a gittik.

Son başladığım öykü aklıma gelince duygulandım

Akşam Ahmet gelip aldı, ailece ona başsağlığına gittik. Yan komşu Karslı inşaatçı da geldi. Sivas iki yıllık mezunuymuş.

Berlin'de akşam iyi kar yağmıştı, şimdiyse başlayan yağmur karı eritiyordu

Saat 12'de Musab geldi. Emine hanım Bilefeld'e gidecekmiş. 'Almaya gelmesinler, seni giderken biz bırakalım.' dedim.

Priştina'nın en genç imamı ve gençlerle ilgilenen

Faik'in börekçi dükkanı varmış, oraya gidiyoruz. Hüsameddin'e telefon ettik. Bir saat önce eve gelmiş.

Alman misyonerler bölgede çalışmak için 20...

Priştina, 200 bin nufuslu bir şehir. Onüç cami var. İmam-Hatib okulu, İlahiyat Fakültesi dört senedir eğitim hizmeti veriyor.

Zerre kadar hayrın da, zerre kadar şerrin de karşı

Gayrimüslimlerin anlattığına karşılık üzerine gitmeliyiz. Teknolojinin ve iletişimin hızlandığı bu zamanda bu fırsatları iyi değerlendirip

Balkanlardaki ve Türkiye'deki Müslümanların ilişkileri

İçerdeki bilgisayarlar okulun, orada yer olmadığı için burada duruyor.

İttifaklar arasındaki fark

Cahiliye dönemi ittifakları, zalim de olsa, mazlum da olsa, saldırgan da olsa, saldırıya uğrayan da olsa

Taklit ve farklılığı öne çıkaran ırkçılık

Taklit, 'öteki'ni kalıp yargılarla anlamanın bir biçimidir. Taklit, sömürgeci iktidarın ve bilginin anlaşılması en zor

Berlin duvarı yıkıldı, bu ülkede başka duvarlar örülüyordu

Bizler bugün bu salonda bir kader buluşmasında biraradayız.

Kudüs'e sahip çıkmak..

İsrail'in ve dünya siyonizminin desteği ortadayken İslam dünyasının ilgisi sadece toplantılar, tel'inler bazında kalmamalı.

Beytül Mukaddes: Mukaddes ev, Kudüs..

Siyonistlerin göz yumulan bir biçimde bazan Lübnan'a, bazan Gazze'ye saldırısının şaşırtmaca bir amacı vardır...

Bir türküye ne dertler, ne hasretler yüklenir..

Berlin'e doğru hızla giden taksinin camına başımı dayamış, engin yeşillikleri seyrederken kendime sorduğum bir soru

Korku üzerine kurulu bir gelenek

Heredot'tan Pliny'e, Aziz Augustine'den Kolomb'a, açıkçası bütün Avrupa'dan bugünkü ABD'ye kadar...

ABD emperyalizmine karşı mücadele artarak devam...

Bugün burada kitaplardan derlenen bilgiler aktarılmayacak.

Bir zeka özürlüler var içimizde, bir de alçaklar...

Bir dizgici anısı dinlemiştim. Daha çok okumak için bir yayınevine giriyor, okuyor, okuyor.

Keşmir deprem yardımı

Arazideki ekiplerin hepsini topladık. Gori köyünden dağlara doğru giden yol üzerine, dükkanların alt tarafına üç çadır kuruldu.

Hakiki müminin yeri..

Hareket: Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim. Vücutu oynatma, kıpırdatma veya kımıldatma.

Alçakça propagandalar..

Dünyada başka yerlere yerleştirilen milyonlarca mülteci varken Filistinlilerin bunu anlamayıp...

Ey çağlar boyunca dost ve bir kaldıklarımız!

19 Mayıs 1901'de Siyonizmin birleştirici babası Theodor Herzl, Sultan Abdulhamid Han'ın huzurundadır.

Yolculuk -III-

Otelin lobisi aynı zamanda lokanta ve çayhaneydi. Pakistanlı önce tek kişilik odasını tuttu.

Yolculuk -II-

Yemek yer misin, Muhammed? - Hayır, ağabey. Zahedan'a ne zaman varırız?....

Yolculuk -I-

Tahran'ın Güney Otobüs Terminaline gideceğim. Meydan-ı İmam Humeyni'yi batı yönünden Tophane tarafına koşar adım geçtim.

Otuzuncu yılında İran İnkılabını değerlendirmek

İran devrim kitabını iyi okursak, iki şey dağ gibi dikilir karşımıza:

İRAN – Güneybatı Asya Ülkesi

Yirminci yüzyıl itibariyle petrol ve doğalgaz zengini bir ülke...

Hatemi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi

Peygamberler hata yapınca uyarılmışlardı. İnsanlar ise emredildikleri ve nehyedildiklerini bilirlerse...

Afganistan'a gidince köyüme gitmiş gibi rahatlıyo

Kararını vermişti, gidecekti. Önce İsmail'in evine gidip taziye ziyareti yapacaktı. Yapabilecek miydi?

Afiganistan

Afganistan halkının İslam'a bağlılığı ve İslami endişeleri tartışma kabul etmez bir gerçek.

İslam bütün bir yaşam tarzıdır

İslam yaşadığımız zamanda dünyanın en faal gücüdür. Yirminci yy.ın zarları Müslümanlar üzerine atıldı.

Cihad İslam'ın hiç solmayan bir gülü, bir gücü...

Biz bu akşam burada hayatlarını, insanlık tarihi boyunca bir kere yaşanan insan hayatını Allah...

İHH, Afganistan-Celalabad-Gazne

İHH, Afganistan'da yıllardır faaliyetini sürdürüyor. Bu seneki Kurbanda bir ekip daha ilave edildi

Cihad ve Şehadet İslam'ın hiç solmayan iki çiçeği

1552, Rus Çarı zalim İvan'ın Kazan Hanlığını yakıp yıktığı tarihtir. Bu günün anısına da Kızıl Meydan'daki St. ...

Ben Afganistan'a sevdalıydım, ilgiliydim

Bir kenara oturup ekmek yanına birer meyve suyu içtik. Sonra 83 numara geldi.

‘Bu sınırlar şeytanın çizgileridir’

Yol eski toz ve topraklı yol değil. Yeni yapılmış ve çok güzel asfaltlanmış...

Karayoluyla kaç bin km yol yapacağım, kaç değişik...

Ha bugün ha yarın derken yine tası tarağı topladım. Dadaş Seyahat niçin bir kalır.

Bütün iyi dostlarım şehid oldu!

Dr. Rabbaniyle vedalaştık. ‘Yarın akşam buraya gel seni gönderelim. Kabil’in son durumunu mutlaka görmelisin...

İslam’da Cihad vardır, siyasette koltuk vardır

24 Mayıs 1995, saat 15:10’da Afganistan Cumhurbaşkanı Prof. Burhaneddin Rabbani ile görüşmeye alındım

Kabil’de geziyorum, her yer yıkılmış ve yakılmış!

Celalabad’a döndük. Emanullah geldi. Marufların Peşaver’de olduğunu ve görüştüğünü söyledi.

Seyyid Abdullah Nuri - Ayak izleriniz bile kalmadı

Kabil’i seyrediyorum. İşte merkezi şehir önümde uzanıyor. Bütün güzelliğiyle demeli miyim bilmiyorum.

Tacikistan’da 100 bin masum müslüman halk şehid ed

1991 yılında Sovyetler dağılınca bütün bağlı cumhuriyetler bağımsızlıklarını ilan ettiler.

Birileri bir yere oturunca sürekli iç düşman humma

Bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz?

Taliban, İtalya’nın Senusileri gibi, Müslüman ama

Cümbüş’te üç kuvvet vardı: 1- Cihadiler; dışarıyla alakası yok. 2- Pehlivanlar; (milisler) eski Necib’in...

‘Sakal, sarık mecburi, kadınlar sokağa çıkamaz. İs

Pazar; Erzurum garajı eski yerine yeniden yapılmış. Selami’yi tekrar aradım. Necmeddin’le geldiler.

Şu kuruyan güllere bak! Kuruyan gençlerimiz gibi.

Gece saat 03:30’da uyandım. Ezan okunuyordu. Namazı kıldım, uyuyamıyorum.

Afgan cihadına katılmak için bu yol en önemli geçi

İstanbul’dan karayoluyla yola çıktığınızda, dört bin üç yüz km. sonra çöllerle kaplı Belucistan’a ulaşırsınız...

Geleceğin en büyük çöl savaşları burada yaşanabili

İran’ın güneydoğusuna, Afganistan’ın güneybatısına ve Pakistan’ın batısına düşen, 2,5 milyonu İran’da...

Amsterdam’da açan çiçek

Gönlümde bir kıymet dairem var. Bunu açıklamalı mıydım? Evet bunu açıklamalıyım ki, anlatacağım anlamlansın diyorum...

Gezi notları arasında iki şiiri

Bırak git meydanları,Vur beni!

Bizim diyarımız! Osmanlı yetimi

Saat 12’de İHH’dan minibüsle havaalanına çıktık. Üsküp’e Yakup Hoca’nın vefatı için taziyeye gideceğiz.

Yirmi günde sanki 20 yıllık bir dostluk bağı oluşt

Kampa döndüğümüzde saat iki olmuştu. Halit, ‘Mecir bekliyor, taziyeye geç kalıyormuşuz’.

‘Mücadelenin uykuya dalmaması önemliydi’

Taksiciler yapıştı. Hayır dedim. Biri inat etti. Araba gelecek desem de aldırmıyordu.

‘Eyvah! Afganistan ırk savaşlarına doğru ...’

İkindide camiye gittik. Çıkışta Muallimin müdürlüğünü yaptığı okulu gezdim. Beşyüz öğrencileri varmış.

‘Karın çığa dönmesi gibi insanoğluna ihtiyarlık ç

Hastahanedeki hasta ve yakınlarının hemen tamamı Afganlıydı. İsmail, Hanif’i aramıştı.

Peşaver 5-7 Aralık 2005 ‘Emini sen büyük adamsın!

Vakit geç oluyordu. Taş pazarına gidecektik. Recep ve Halit acil alışveriş yapıp geri dönecekti...

Keşmir – 29 Kasım 2005 Peşaver’e yolculuk

Geriye 300 battaniye vereceğimiz kalmıştı. Depoya gelen battaniyelerden 180’ini yükleyip götürdük...

Keşmir – 27 Kasım 2005

Çadırların dikiş yerlerinden su damlamaya başladı. Battaniyenin baş tarafı sırıl sıklam olmuştu...

Keşmir – 26 Kasım 2005

Sabah namazında hava daha soğuktu. Namazı kılıp yataktaki sıcaklığımızın içine yeniden gömüldük...

Keşmir – 25 Kasım 2005

Pakistan elektrik kurumu elemanları geldi. Huzeyfe’nin yerleştirdiği ana panodan kampa yeni hat çekmeye başladılar...

Keşmir – 10 Kasım 2005

Akşam saat 19, İstanbul-Karaçi uçağı için havaalanındayız...

Afganistan’daki son seçimler üzerine...

Afganistan’ın işgal gücü, seçimlerde hile olduğunu ısbatladı ve seçimler ikinci tura kaldı. Bu seçimlerde de hile var diye yazmadım.

Amerika Afganistan’da gerçekten savaşıyor mu?

Hayır, ABD Afganistan’da bir kurnazlık oyunu sergiliyor. Evet, çatışmalar var, kayıplar var...

Merkel’in Dışa Vurduğu İsrail Baklası

Alman ve İsrail kabinesi ikinci ortak toplantısını Berlin'de yaptı. Birincisini Kudüs'te yapmıştı...

Werden die Bomben die in Kabul explodieren Merkel

So wie ich daran glaube, dass der Angriff auf die Twintowers am 11. September 2001...

Kabil’de patlayan bombalar Merkel’i kurtaracak mı?

11 Eylül 2001'de İkiz kulelere yapılan saldırıyı el-Kaide diye çıkartma bir örgütün yapamayacağına inandığım gibi...

Swat Tahrik-i Taliban'ı ve Pakistan'ın Durand Hatt

2006 'nın Kasım ayında Kabil'deydim...

Pakistana Sahip Çıkalım

ABD-Ingiliz Orta Şark Kumpanyası bütün dünyayı parmağına taktı oynatıyor...

Çanakkale Onurlu Bir Bitişin Savaşı

Çanakkale savaşı, sonradan ortaya çıkan sonucuyla Osmanlı devletinin bittiği savaştır.

YENİ TOM AMCA: Barack Hüseyin Obama

İktidardasın Tom Amca. ABD başkanlığın kutlu olsun.

Sözünde duran bir yiğit daha Rabbine döndü.

Bir garip ölmüş diyeler. Üç günden sonra duyalar...

Siyonist israil Devletinin Gerçeğini Kavramak

19 Mayıs 1901'de Siyonizmin birleştirici babası Thedor HERZL, Sultan Abdülhamid'in huzurundadır.

İsrail döktüğü kadar kan ödeyecek, ektiği kadar ki

1979'un 27 Aralık gecesi SSCB'nin kızıl ordusu, Afganistan'a girmişti. Görkemli, techizatlı, dünyayı korkudan titreten kızılordu ...

Mekke ve Kabeye Sahip Çıkalım

Doğudan, batıdan, kuzeyden güneyden her renkten , her dilden , her ırktan Müminlerin aşkla, vecdle...

Türkiye’de Ramazan Notları

Bütün kürreyi arzda yaşayan Müslümanları bugün heyecan dalgası sarmış durumda.

Gürcistan’da Nataşa sahne aldı

GÜRCİSTAN: 69.700 km. kare yüzölçüme, beş milyon nüfusa sahip olan bu küçük ülkenin...

Demir Döğenlerin Meydanından İki Demirci

Yılmaz ÖZTUNA: “Türkiye Gazetesi” nasıl bir gazete? sorusunun cevabını vermek çok zordur...

Şu Çılgın Türkler

Ankara kökenli bir kitap “Şu Çılgın Türkler”.

Güzel adam Erdem Bayazıt

Yedi güzel adamın dalından bir yaprak daha düştü toprağa

Pakistan’da Oynanan Oyun

Bu yazıyı tasarlarken Pakistan’ın başında dolaşan sosyal ve siyasal desiseleri düşününce PAK-İSTAN hayalini kuran...

Misyonerlerin Kandahar Gösterisi

19 Temmuzda 23 Güney Koreli Güney Afganistan'da, Taliban tarafından tutuklanmıştı.

Mine, Time’a Kapak Olunca

Time dergisi başörtülü İHH gönüllüsü Mine KARAKAŞ'ın resmini kapağına basarak "Türkiye'nin ikilemi" başlığıyla vermiş.

Kabil’den Celalabad’a Afganistan

Kabil’e kar inmemiş fakat soğuk inmiş, yağan yağmurdan her taraf çamur içinde.

İsmail Kahraman, İslamcılık ve MTTB

16 Aralık 2006’da MTTB’nin (Milli Türk Talebe Birliği) kuruluşunun yeniden ilan edildiğini gazetelerden okuduk. CHP’li Yüksel Çengel, 46. dönem MTTB Genel Başkanı. Milliyetçi Rasim Cinisli 47. dönem MTTB Genel Başkanı. İsmail Kahraman 48. dönem genel...

Şeytan Üçgeni

Bugün Terörizmin tarifi ABD’nin keyfine ve uzmanlık alanına bırakıldı.

Orada bir yer var dağlar başında - KEŞMİR -3-

Yeni gün için programimizi yapmistik...

Orada bir yer var dağlar başında - KEŞMİR -2-

Sabah namazini kildik, yeni gün için bize gösterilen çadirda istirahate çekildik...

Orada bir yer var dağlar başında - KEŞMİR -1-

AZAD Keşmir, Jammu ve Makbuza Keşmir denilen 222,236 km2 lik yüzölçüme sahip...

ABD Kaybetti; Insanliga Kaybettirdi

ABD günden güne kaybeden bir ülke. ABD´ye duyulan nefretin ölcüsü yoktur.

Türkmenbaşı'nın ardından

21 Aralk perşembe sabahı haberlerinde; hazar denizinin doğu yakasına düşen bir batı Orta Asya devleti olan Türkmenistan Devlet baskani ya da Türkmenistan Diktatörü S.Murat Türkmenbaşının öldüğü haberini duydum

Cihaddan Sonra

Bir önceki gece paralı askerlerle çatışmadan dönmüştük. Kaybettiğimiz grubu bulabilmek için yorgunluğun üstüne ...

Kabil’de patlayan bombalar Merkel’i kurtaracak mı?

11 Eylül 2001'de İkiz kulelere yapılan saldırıyı el-Kaide diye çıkartma bir örgütün yapamayacağına inan...

ABD’nin İşgal Mantığı

Müslümanlarin kendi hayatlarini iyilestirici her türlü isteklerinde elde ettikleri her türlü basarinin karsisina ezici ve yikici bir biçimde dikildigini görüyoruz.

Afganistan’ı unuttuk mu?

Az tirajlı bir gazetede küçük bir iç sayfa haberine göre Afganistan’ın güneyinde...

Ziyaretçi Defteri
Yükleniyor
Yükleniyor...